Zazole


PharmaDerm | Zazole (Medication)


Desc:

Ang Zazole /terconazole ay isang antifungal antibiotic na ginagamit laban sa mga impeksyon na dulot ng fungus. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon ng candida (yeast) ng puki. ...

Side Effect:

Ang karaniwang mga epekto na nauugnay sa Zazole ay ang pangangati, nadagdagan ang pagiging sensitibo at pagkasunog sa mga puwit o puki. Ang iba pang mga epekto ay kasama ang sakit ng ulo, masakit na panregla, sakit, sakit sa tiyan, lagnat, panginginig, at pangangati. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Zazole, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na kung may: diyabetis, problema sa immune system (tulad ng HIV-AIDs), madalas na impeksyon sa yeast sa puki (higit sa 4 bawat taon). Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi dito; o sa ibang mga azole antifungal agents (tulad ng clotrimazole, fluconazole); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...