Zelnorm


Novartis | Zelnorm (Medication)


Desc:

Ang Zelnorm /tegaserod ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na serotonin agonists, na gumagana sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paggalaw ng kalamnan at pagtaas ng produksyon ng mga likido sa bituka. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang matindi, talamak, irritable bowel syndrome (IBS) sa mga kababaihang mayroong paninigas ng dumi (at hindi pagtatae) bilang kanilang pangunahing problema sa bituka. Ang Zelnorm ay iniinom, karaniwang dalawang beses sa isang araw sa walang laman na tiyan ilang sandali bago ang pagkain, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Zelnorm ay: sakit ng ulo, pagkahilo o sobrang sakit ng ulo; sakit sa likod o sakit na magkasanib; o banayad na sakit sa tiyan, pagduduwal o gas. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang epekto ay kasama ang: isang reaksyong alerdyi -pantal, pangangati, hirap sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; bago o lumalalang sakit ng tiyan; dugo sa iyong mga dumi; patuloy na pagtatae; matinding sakit sa tiyan o pagmamanhid; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa gallbladder, kidney, o atay; pagbabara sa iyong bituka o hindi maipaliwanag na sakit sa tiyan; jaundice ng operasyon sa tiyan (paninilaw ng balat o mga mata); sphincter of Oddi dysfunction, o ischemic colitis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...