Zestoretic


AstraZeneca | Zestoretic (Medication)


Desc:

Ang Zestoretic /lisinopril at hydrochlorothiazide ay ginagamit upang gamutin ang altapresyon (mataas na presyon ng dugo). Naglalaman ang gamot na ito ng kombinasyon ng hydrochlorothiazide at lisinopril. Ang Hydrochlorothiazide ay isang thiazide diuretic (water pill) na makakatulong sa pagpigil ng iyong katawan sa pagtanggap ng sobrang asin, na maaaring maging sanhi ng pagpapanatili ng likido sa katawan. Ang Lisinopril ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na ACE inhibitors. Ang ACE ay nangangahulugang angiotensin converting enzyme. Pinapababa ng Lisinopril ang presyon ng dugo at pinapagaan din ang mga sintomas ng pagpapanatili ng likido. ...

Side Effect:

Bago kumuha ng Zestoretic, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato (o sumasailalim sa dialysis), sakit sa atay, glaucoma, congestive heart failure, gout, lupus, diyabetis, o isang alerdyi sa mga sulfa na gamot o penicillin. Iwasan ang regular na paggamit ng mga kapalit ng asin sa iyong dyeta, at huwag gumamit ng mga suplemento ng potasa habang gumagamit ng Zestoretic, maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Ang mga kondisyon na maaaring maging sanhi ng napakababang presyon ng dugo ay kinabibilangan ng: pagsusuka, pagtatae, mabigat na pagpapawis, sakit sa puso, dialysis, isang mababang dyeta sa asin, o pag-inom ng mga diuretics (water pills). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang matagal na sakit na nagdudulot ng pagtatae o pagsusuka. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Zestoretic kung ikaw ay may alerdyi sa iba pang ACE inhibitor, tulad ng benazepril, captopril, fosinopril, enalapril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, o trandolapril. Huwag gamitin ang gamot na ito kung hindi ka pa nakapag-ihi. Upang matiyak na maaaring ligtas na kumuha ng Zestoretic, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kondisyong ito: sakit sa bato (o kung nasa dialysis ka); sakit sa atay; glaucoma; sakit sa puso o congestive heart failure; hika o mga alerdyi; gout; lupus; diyabetis; o isang alerdyi sa mga gamot na sulfa o penicillin. ...