Zetia


Merck & Co. | Zetia (Medication)


Desc:

Ang Zetia /ezetimibe at simvastatin ay binabawasan ang dami ng kolesterol o iba pang mga sterol na sinisipsip ng iyong katawan mula sa iyong dyeta. Ginagamit ang Zetia upang gamutin ang mataas na kolesterol, kasama ang mababang taba, mababang-kolesterol na dyeta. Minsan ito ay ibinibigay kasama ang iba pang mga gamot na nagpapababa ng kolesterol. Ginagamit din ito upang gamutin ang mataas na dugo sitosterol at campesterol kasama ang diet therapy. ...

Side Effect:

Ang karaniwang epekto ng Zetia ay: pagtatae, sakit ng tiyan, sakit sa likod, sakit ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan, at sinusitis. Ang mga reaksyong sobrang pagkasensitibo, kabilang ang angioedema (pamamaga ng balat at mga tisyu sa ulo at leeg na maaaring mapanganib sa buhay) at pantal sa balat ay bihirang mangyari. Ang pagduduwal, pancreatitis, pinsala sa kalamnan (myopathy o rhabdomyolysis) at hepatitis ay naiulat sa mga pag-aaral sa post-marketing. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga, sakit ng kalamnan, sakit kapag hinahawakan, o panghihina na may lagnat o trangkaso sintomas at madilim na kulay na ihi; pagduduwal, sakit ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pangangati, maitim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, at paninilaw ng balat; pancreatitis; madaling pasa o pagdurugo; o mga problema sa paningin. ...

Precaution:

Ang Zetia ay bahagi lamang ng isang kumpletong programa ng paggamot na may kasamang dyeta, ehersisyo, at pagkontrol sa timbang. Sundin ang iyong diyeta, gamot, at mga gawain sa pag-eehersisyo ng napakalapit. Ang ilang mga gamot sa kolesterol ay hindi dapat inumin ng sabay. Huwag kunin ang Zetia na may cholestyramine, colestipol o colesevelam. Ang gamot na ito ay maaaring makuha ng sabay-sabay sa fenofibrate o sa alinman sa mga statin na gamot tulad ng lovastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, o cerivastatin. Sa mga bihirang kaso, ang gamot na nagpapababa ng kolesterol ay maaaring maging sanhi ng pagkasira sa mga tisyu ng buyo at kalamnan. Ang kondisyong ito ay maaaring humantong sa pagkasira sa bato. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan o sakit kapag hinahawakan, kahinaan ng kalamnan, sintomas ng lagnat o trangkaso, at madilim na kulay na ihi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...