Zinc acetate - oral


Access Pharmaceuticals | Zinc acetate - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit pagkatapos ng iba pang mga gamot upang gamutin ang isang tiyak na sakit sa atay (Wilson's disease). Ang gamot na ito ay sanhi ng mga bituka upang gumawa ng higit pa sa isang tiyak na sangkap (isang protina) na pumipigil sa katawan mula sa pagsipsip ng labis na copper mula sa pagkain, sa gayon mapipigilan ang karagdagang pinsala. Ang minanang sakit na ito ay nagdudulot ng labis na paghawak ng copper sa atay, na nagreresulta sa pinsala sa atay at iba pang mga seryosong problema. Karaniwan ay iniinom ang gamot na ito 3 beses kada araw o tulad ng direksyon ng iyong doktor. Uminom ng bawat dosis kahit 1 oras bago o 2 oras pagkatapos ng lahat ng pagkain o inumin (maliban sa tubig). ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Maaaring mangyari ang sakit sa tiyan. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. Maaaring mabawasan ng produktong ito ang pagsipsip ng iba pang mga gamot tulad ng tetracycline antibiotics (tulad ng doxycycline, minocycline), bisphosphonates (tulad ng alendronate), at quinolone antibiotics (tulad ng ciprofloxacin, levofloxacin). Bago kumuha ng zinc acetate, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. ...