Zinc oxide - topical


Unknown / Multiple | Zinc oxide - topical (Medication)


Desc:

Ang zinc oxide na pinapahid na cream ay ginagamit para sa paggamot at para maiwasan ang pantal dahil sa diaper. Ginagamit din ito upang maprotektahan ang balat mula sa iritasyon at basa sanhi ng paggamit ng lampin. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang paghadlang sa balat upang maprotektahan ito mula sa mga nagdudulot ng iritasyon/pagkabasa. Ang pangkasalukuyan ng zink oxide ay isang mahalagang micronutrient na naroroon sa maraming mga enzyme, ngunit nakakalason sa labis na pagkakalantad, tulad ng paglunok o paglanghap. ...

Side Effect:

Magpasuri sa isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan kung nararanasan ang alinman sa mga sumusunod na epekto: sakaling hindi alam, lumalala ang pantal dahil sa diaper. Gayundin, ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyon sa alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang zinc oxide, mahalagang sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Kung mayroon kang sumusunod na problema sa kalusugan, komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang produktong ito: impeksyon sa balat sa apektadong lugar. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...