Zofran


GlaxoSmithKline | Zofran (Medication)


Desc:

Haharangan ng Zofran /ondansetron ang mga pagkilos ng kemikal sa katawan na maaaring maging sanhi ng pagduduwal at pagsusuka. Ginagamit ang Zofran upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na dulot ng isang operasyon o ng gamot na ginagamit para gamutin ang kanser (chemotherapy o radiation). ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng gamot na ito ay: sakit ng ulo, gaan ng ulo, pagkahilo, pagkatulog, pagkapagod, o paninigas ng dumi. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay mararanasan: sakit ng tiyan, kalamnan /kawalang ng kilos ng kalamnan, pagbabago ng paningin (pansamantalang pagkawala ng paningin, malabo na paningin). Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihiran ngunit napaka-seryosong epekto ay nangyari: sakit sa dibdib, nahimatay, mabagal /mabilis /hindi regular na tibok ng puso, matinding pagkahilo. Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi mangyari, ngunit ihinto ang pag-inom ng gamot na ito at humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Zofran kung may alerdyi ka sa ondansetron o sa mga katulad na gamot tulad ng dolasetron, granisetron o palonosetron. Huwag inumin ang Zofran kung gumagamit ka rin ng apomorphine. Bago gumamit ng gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay, o isang personal o kasaysayan ng pamilya ng Long QT syndrome. Ang Zofran orally disintegrating na tableta ay maaaring maglaman ng phenylalanine. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang phenylketonuria (PKU). Ang mga seryosong epekto ng Zofran ay nagsasama ng malabo na paningin o pansamantalang pagkawala ng paningin (tumatagal mula ilang minuto hanggang maraming oras), mabagal na ritmo ng puso, problema sa paghinga, pagkabalisa, pagkalamya, panginginig, pakiramdam na baka mawala ka, at ihi ng mas madami sa karaniwan o wala talaga. Ang gamot na ito ay maaaring makapinsala sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...