Azmacort


Kos Pharmaceuticals, Inc. | Azmacort (Medication)


Desc:

Ang Azmacort/triamcinolone acetonide inhalation aerosol ay isang metered-dose n aerosol na may lamang mga mikrokristaling suspension ng triamcinolone acetonide sa propellant dichlorodifluoromethane at dehydrated alcohol. Ang Azmacort ay ginagamit upang pigilan ang mga atake ng hika. Hindi nito gagamutin ang atake ng hika na nagsimula na. ...

Side Effect:

Ang preparasyong Azmacort ay mainam na tinatanggap. Madalang, ang ilang mga epekto ay maaaring mangyari ng pabago-bago at mababa ang intensida, tulad ng candidiasis ng pambibig na mokusa, pagkapaos, tuyong lalamunan, pagsingasing, pag-ubo. Natatangi, mayroong ilang ulat ng pangmukhang edema. Ang mga epektong kardyobaskular ay may kasamang retensyon ng tubig, retensyon ng soda, kondyestib na pagpapalya ng puso, pagkawala ng soda, haypokalemikong alkalosis, at altapresyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa mata (tulad ng katarata, glawkoma), sakit sa atay, mga problema sa teroydeo, dyabetis, mga problema sa tiyan/bituka (tulad ng diverticulitis, ulser), kawalan ng buto (osteoporosis), kasalukyan/nakaraang mga inpeksyon (tulad ng tuberkulosis, positibong tuberkulosis na eksa, herpes, fungal), mga problema sa pagdurugo, kondisyon sa pag-iisip/kalooban (tulad ng sikosis, pagkabalisa, depresyon). Ang Azmacort ay hindi gagamitin upang gamutin ang hika. Irirekomenda ang sobrang pag-iingat at dapat na iwasan sa mga pasyenteng may pangkasalukuyang aktibo o tagong porma ng tuberkulosis na inpeksyon o ibang etiolohiya (ng bakterya, mikrobyo, halamang-singaw) o herpes sa bahagi ng mata. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...