Zometa


Novartis | Zometa (Medication)


Desc:

Ang Zometa /zeledronic acid ay ginagamit upang gamutin ang mataas na lebel ng kalsyum sa dugo na sanhi ng kanser (hypercalcemia of malignancy). Ginagamot din ng Zometa ang maraming myeloma (isang uri ng kanser sa utak ng buto) o kanser sa buto na kumalat mula sa ibang bahagi ng katawan. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala kapag gumagamit ng Zometa ay ang: pagtatae; pagkahilo; sakit ng ulo; banayad na sakit sa likod, kasukasuan, o kalamnan; banayad na mga sintomas tulad ng trangkaso (banayad na lagnat, pananakit ng kalamnan); banayad na pangangati, sakit, o pamumula sa bahagi ng iniksyon; pagduduwal; sakit ng tiyan o pagkabalisa; pagod; pagsusuka; kahinaan. Ang ilang mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay nakabuo ng pagkawala ng buto sa panga, na tinatawag ding osteonecrosis ng panga. Ang mga simtomas ng kondisyong ito ay maaaring may kasamang pananakit sa panga, pamamaga, pagmamanhid, maluwag na ngipin, impeksyon sa gilagid, o mabagal na paggaling pagkatapos ng pinsala o operasyon ng mga gilagid. Maaaring mas malamang na magkaroon ka ng osteonecrosis ng panga kung mayroon kang kanser o nagpapagamot ka ng chemotherapy, radiation, o steroid. Ang iba pang mga kondisyon na nauugnay sa osteonecrosis ng panga ay kasama ang mga karamdaman sa pamumuo ng dugo, anemia (mababang mga pulang selula ng dugo), at mga dati nang problema sa ngipin. ...

Precaution:

Hindi ka dapat makatanggap ng Zometa kung ikaw ay may alerdyi sa zoledronic acid o katulad na gamot na alendronate, etidronate, ibandronate, pamidronate, risedronate o tiludronate. Hindi ka rin dapat makatanggap ng Zometa kung mayroon kang mababang antas ng kalsyum sa iyong dugo; o kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. ...