Zyloprim


GlaxoSmithKline | Zyloprim (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Zyloprim /allopurinol sa paggamot ng gout at ilang mga uri ng mga bato. Ginagamit din ito upang maiwasan ang pagtaas ng lebel ng uric acid sa mga pasyente na tumatanggap ng chemotherapy sa kanser. Ang mga pasyenteng ito ay maaaring nadagdagan ang lebel ng uric acid dahil sa pagpapalabas ng uric acid mula sa namamatay na mga selula ng kanser. Ang Therapy sa naturang mga pasyente ay dapat na maingat na masuri sa una at muling panayahin upang matukoy sa bawat kaso na ang paggamot ay kapaki-pakinabang at ang mga benepisyo ay higit sa mga panganib: ang pamamahala ng mga pasyente na may leukemia, lymphoma at malignancies na tumatanggap ng therapy sa kanser ay sanhi ng pagtaas ng serum at antas ng urinary uric acid; ang pamamahala ng mga pasyente na may mga palatandaan at sintomas ng pangunahin o pangalawang gout (acute attacks, tophi, pagkasira ng kasukasuan, uric acid lithiasis, at /o nephropathy). Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng uric acid na ginawa ng katawan. Ang pagtaas ng antas ng uric acid ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa gout at kidney. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga pinaka-karaniwang epekto ng Zyloprim optic neuritis, pagkalito, pagkahilo, vertigo, pagkahulog ng paa, pagbaba ng libido, depresyon, amnesia, tinnitus, asthenia, insomnia, aplastic anemia, agranulositosis, eosinophilic fibrohistiocytic lesion ng buto ng utak, pancyto-penia, pagbaba ng prothrombin, anemia, hemolytic anemia, reticu-locytosis, lymphadenopathy, lymphocytosis, erythema multiforme exudativum (Stevens-Johnson syndrome), toxic epidermal necrolysis (Lyell's syndrome), hypersensitivity vasculitis, purpura, vesicular bullous dermatitis, exfoliative dermatitis, eczematoid dermatitis, pruritus, urticaria, alopecia, onycholysis, lichen planus ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Ang renal failure ay nauugnay sa pangangasiwa ng gamot na ito ay na-obserbahan sa mga pasyente na may hyperuricemia na pangalawa sa mga neoplastic disease. Ang ilang mga pasyente na may dati nang sakit sa bato o mahinang clearance sa urate ay nagpakita ng pagtaas sa BUN sa panahon ng pangangasiwa ng Zyloprim. Ang isang pagtaas sa matinding pag-atake ng gout ay naiulat sa panahon ng maagang yugto ng pangangasiwa ng gamot na ito, kahit na ang normal o subnormal na antas ng serum uric acid ay nakamit. Ang Zyloprim ay bihirang ipinahiwatig para magamit sa mga bata maliban sa mga may hyperuricemia na pangalawa sa pagkakasira o sa ilang mga bihirang pagkakamali na isinilang ng purine metabolism. Dahil ang epekto ng allopurinol sa mga sanggol na nag-aalaga ay hindi alam, ang pag-iingat ay dapat na maisagawa kapag ang gamot na ito ay ibinibigay sa isang babaeng nagpapasuso. Hindi inirerekomenda na magmaneho o gumamit ng mabibigat na makinarya habang ginagamit ang gamot na ito hanggang sa matiyak mong nagagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. ...