Albuterol and ipratropium inhaler


Teva Pharmaceutical Industries | Albuterol and ipratropium inhaler (Medication)


Desc:

Ang Albuterol at ipratropium ay isang kombinasyon ng dalawang mga bronchodilator, albuterol at ipratropium na ginagamit sa paggamot ng chronic obstructive pulmonary disease (bronchitis at emphysema) kapag mayroong katibayan ng panginginig ng kalamnan (makitid) ng mga daanan ng hangin. Ang mga daanan ng hangin ay maaaring makitid dahil sa akumulasyon ng uhog, panginginig ng mga kalamnan na pumapalibot sa mga daanan ng hangin na ito (bronchospasm), o pamamaga ng labas na bahagi ng mga daanan ng hangin. Ang paghihigpit ng daanan ng hangin ay humahantong sa igsi ng paghinga, wheezing, ubo, at kasikipan. Ang mga Bronchodilator ay nagpapalawak ng mga bronchial airway sa pamamagitan ng pagrerelaks ng mga kalamnan na nakapalibot sa mga daanan ng hangin. ...

Side Effect:

Kasama sa mga karaniwang epekto ang sakit ng ulo, pagkahilo, hindi pagkakatulog, panginginig ng mga daliri, nerbyos, pagpapawis, pagduduwal at tuyong bibig. Ang hindi gaanong pangkaraniwan ngunit malubhang hindi kanais-nais na mga epekto ay maaaring maganap tulad ng mga reaksyong alerdyi, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, hindi regular na tibok ng puso. Maaari ring maganap ang pangangati sa lalamunan at mga pagdurugo ng ilong. Ang mga reaksyon na alerdyi ay maaaring bihirang mangyari at maaaring mahayag bilang pantal, pamamaga, bronchospasm, o anaphylaxis (pagkabigla). Ang paglala ng diabetes at pagbaba ng potasa ay naiulat din. Sa mga bihirang pasyente, ang nalanghap na albuterol ay maaaring maging sanhi ng nakamamatay na bronchospasm. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng albuterol at ipratropium inhaler kung ikaw ay may alerdyi dito, o sa atropine (Atreza, Sal-Tropine), soybeans, mani, o iba pang mga produktong pagkain na naglalaman ng soya lecithin. Kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kondisyon na ito, maaaring kailanganin mo ang pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri upang ligtas na magamit ang gamot na ito: sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, o congestive heart failure; isang sakit ng seizure tulad ng epilepsy; diyabetis; sobrang aktibong teroydeo; glaucoma; pinalaki na prostata, mga problema sa pag-ihi; o sakit sa atay o bato. Walang sapat na pagsusuri ng paggamit ng albuterol at ipratropium sa panahon ng pagbubuntis. Ipinapahiwatig ng ilang ulat na ang albuterol at ipratropium ay maaaring maging sanhi ng mga congenital defect kapag ginamit habang nagbubuntis. Hindi alam kung ang albuterol at ipratropium ay naipasa sa gatas ng suso, samakatuwid hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito habang nagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...