Amino acids - injection


Baxter International | Amino acids - injection (Medication)


Desc:

Ito ay isang suplementong nutrisyonal na inaadministera sa ugat ayon sa dinirekta ng propesyonal sa alagang pangkalusugan. Ito ay iniinpyus sa panahong unang natukoy na sa bote. Ang medikasyong ito ay ginagamit sa mga pasyenteng hindi kayang kumain ng maayos dahil sa sakit o operasyon. Ang mga aminong asido ay ginagamit ng katawan bilang pinagmumulan ng protina at nitroheno. ...

Side Effect:

Sabihan ang iyong doktor agad kung ikaw ay may: mabilis o pagkakapos na hininga, biglang pagbigat, lagnat, gianw, paninilaw ng balat o mga mata, ihing dumidilim ang kulay, pagduduwal, pamumula ng balat. Ang pinakakaraniwang epekto ng pang-ugat na nutrisyon ay inpeksyon o iritasyon ng ugat sa bahaging inadministerahan. ...

Precaution:

Ang pag-iingat ay inaabiso kapag gagamitin ang gamot na ito sa mga bata (lalo na sa mga sanggol) dahil sila ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng gamot (halimbawa, hyperammonemya). Iwasan ang tumagal na paggamit sa mga napaagang lumabas na mga sanggol. Ang produktong ito dapat na gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan habang nagbubuntis. Ang medikasyong ito ay may lamang aluminyo na pwedeng maging nakalalason sa mga pasyenteng may mga problema sa bato. ...