Ammonium alum, salicylic acid, menthol, camphor - topical


Unknown / Multiple | Ammonium alum, salicylic acid, menthol, camphor - topical (Medication)


Desc:

Ito ay ginagamit upang paginhawahin at pigilan ang nabakbak, tuyo o iritadong mga labi at protektahan sila mula sa ipa ng araw at hangin. Ang pagbabad sa araw ay pwedeng madagdag sa pagbabakbak ng labi. Ang pagdilap o pagkagat ng mga labi ay hindi nagpapabuti sa sitwasyon. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay pangkalahatang tinatanggap ng mabuti. Kung ang iritasyon ay mangyari, ipaalam sa iyong doktor. Kung ang ibang mga epekto ay mapansin, ang doktor o parmaseutiko ay dapat na kontakin. ...

Precaution:

Ang doktor ay dapat na sabihan tungkol sa kahit anong sakit o alerhiya. Ang medikasyong ito ay maaaring gamitin habang buntis o nagpapasuso. Sabihin sa iyong doktor ang kahit anong medikasyong may reseta o wala na maaari mong inumin. ...