Carbetapentane, antihistamine - oral


Aton Pharma | Carbetapentane, antihistamine - oral (Medication)


Desc:

Ito ay kombinasyon na ginagamit upang mapawi ang mga sintomas na sanhi ng karaniwang sipon, trangkaso, allergy, lagnat, at iba pang mga sakit sa paghinga (Sinusitis, brongkitis). Kasama sa mga sintomas na ito ang ubo, matubig na mata, makati mata / ilong / lalamunan, at pagbahing. Ang Carbetapentane ay isang suppressant ng ubo na nakakaapekto sa isang tiyak na bahagi ng utak, na binabawasan ang paghihimok sa pag-ubo. Tumutulong ang mga antihistamine na maibsan ang matubig na mga mata, makati na mata/ilong/ lalamunan, at pagbahing. Ang gamot na ito ay hindi karaniwang ginagamit para sa patuloy na pag-ubo mula sa paninigarilyo, hika, o iba pang mga pangmatagalang problema sa paghinga (Emphysema), o para sa mga ubo na may maraming uhog, maliban kung itinuro ng iyong doktor. Ang Carbetapentane ay hindi gagamot sa ubo na sanhi ng paninigarilyo, hika, o emphysema. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos ng paggamit ng gamot na ito, tulad ng:pagkahilo, pag-aantok, pagduduwal, nakakadismaya sa tiyan, tibi, malabo na paningin, o tuyo na bibig/ilong/lalamunan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpapatuloy o lumala, sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang mapawi ang tuyong bibig, pagsuso sa (walang asukal) matitigas na kendi o ice chips, ngumunguya (walang asukal) gum, uminom ng tubig, o gumamit ng kapalit na laway. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari:kahirapan sa pag-ihi, mabilis/ hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (hindi mapakali, kinakabahan), mga seizure. Ang isang napaka-seryosong reaksiyon ay alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Laging magtanong sa isang doktor bago magbigay ng ubo o malamig na gamot sa isang bata. Ang kamatayan ay maaaring mangyari mula sa maling paggamit ng ubo at malamig na gamot sa mga bata. Ang Carbetapentane ay hindi dapat ibigay sa isang bata na mas bata sa 2 taong gulang. Huwag kumuha ng Carbetapentane kung gumamit ka ng isang inhibitor ng MAO tulad ng isocarboxazid (Marplan), fenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), o tranylcypromine (Parnate) sa loob ng nakaraang 14 araw. Ang malubhang, nagbabantang mga epekto sa buhay ay maaaring mangyari kung kumuha ka ng karbetapentane bago maalis ang inhibitor ng MAO mula sa iyong katawan. Bago kumuha ng karbetapentane, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay allergy sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa sirkulasyon, glaucoma, doyabetis, kondisyon sa teroydeo, pinalaki ang prosteyt, o mga problema sa pag-ihi. Sabihin sa iyong doktor kung regular kang gumagamit ng iba pang mga gamot na nagpapatulog sa iyo (tulad ng gamot sa sakit sa narkotiko, gamot sa pagtulog, mga nagpapahinga sa kalamnan, at gamot para sa mga seizure, depresyon, o pagkabalisa). Maaari silang magdagdag sa pagtulog na sanhi ng carbetapentane. ...