Chloral hydrate suppositories


Alphapharm | Chloral hydrate suppositories (Medication)


Desc:

Ang gamot na suppositories na Chloral hydrate ay ginagamit sa loob ng maikling panahon (hindi hihigit sa 2 linggo) upang gamutin ang mga problema sa pagtulog (hindi makatulog). ...

Side Effect:

Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong mga epekto na nangyari:malubhang pagkahilo, malabo, mabilis/ hindi regular na tibok ng puso. Ang pangmatagalang paggamit ay maaaring maging sanhi ng pagbaba sa dami ng ihi. Ang hindi kanais-nais na pagtulog at problema sa paggising sa umaga ay maaaring mangyari. Ang mas kaunting mga karaniwang epekto ay maaaring magsama ng patuloy na pagkapagod, sakit ng ulo, at bangungot. Maraming mga tao ang gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:iligal na paggamit ng droga, alkoholismo, kondisyon ng kaisipan/ kalooban (pagkalungkot, pag-iisip ng pagpapakamatay), isang tiyak na sakit sa dugo/ atay (porphyria), apnea sa pagtulog. Ang Chloral hydrate ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na nakakaapekto sa ritmo ng puso (tagal ng QT). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...