Chloramphenicol - fibrinolysin - dnase - topical ointment


Teva Pharmaceutical Industries | Chloramphenicol - fibrinolysin - dnase - topical ointment (Medication)


Desc:

Ang Chloramphenicol-fibrinolysin-dnase-topical na pamahid ay sumisira at tumutulong na alisin ang patay na balat at tisyu upang hikayatin ang paggaling ng mga sugat. Ginagamit ito upang maitaguyod ang pagpapagaling ng mga sugat at gamutin ang mga bagong impeksyong nauugnay sa mga pagkasunog, ulser, tuli, sugat o episiotomy. Ang typhoid at paratyphoid fever (antibiotic na napili), bacterial meningitis, lalo na sa H. influenzae, anaerobic bacterial brain abscesses (mahusay na pumasok sa meninges at utak), impeksyon sa anaerobic ng tiyan, typhus at brucellosis (kapag ang tetracyclines ay kontraindikado); impeksyon sa ihi na walang talab sa mga antibiotics. ...

Side Effect:

Paminsan-minsang nakakalason na anemia (nababaligtad), bihirang aplastic anemia, leukopenia, thrombocytopenia, pancytopenia ng alerdyi o idiosyncratic nature - ang napaka seryoso (madalas na nakamamatay na ebolusyon) ay nangyayari. Sa matagal o paulit-ulit na paggamot, kung minsan ay tuyong bibig, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, bihirang superinfection sa Candida, bituka dysbacteriosis, pantal, urticaria, neurotoxic reaksyon (sakit ng ulo, pagkalito ng isip, optic neuritis) ay maaari ring mangyari. Sa mga bagong panganak, lalo na ang mga napaaga na sanggol, mas mataas na dosis kaysa sa inirerekomenda na maaaring magdulot ng nakakalason na sindrom, na maaaring nakamamatay (grey syndrome). Sa mga typhoid dos na ginamit sa una, ay maaaring dahil sa endotoxin shock. ...

Precaution:

Upang maiwasan ang mga kahihinatnan ng pangangati ng pagtunaw, ang matagal na paggamot ay nauugnay sa mga bitamina B at ipinasok sa pagkain na yogurt upang maiwasan ang pagkasira ng mga flora sa bituka. Ang Chloramphenicol ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa dugo. Ang mga problemang ito ay maaaring magresulta sa isang mas malaking posibilidad ng impeksyon, mabagal na pagpapagaling, at pagdurugo ng mga gilagid. Samakatuwid, dapat kang mag-ingat kapag gumagamit ng regular na mga sipilyo, floss sa ngipin, at mga toothpick. Ang trabaho sa ngipin, kung kailan posible, ay dapat gawin bago ka magsimulang gumamit ng gamot na ito o maantala hanggang sa bumalik ang normal na bilang ng iyong dugo. Sangguni sa iyong medikal na doktor o dentista kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa wastong kalinisan sa bibig (pangangalaga sa bibig) sa panahon ng paggamot. Para sa mga pasyente ng diyabetis:Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng maling mga resulta ng pagsubok sa mga pagsusuri sa asukal sa ihi. Sumangguni sa iyong doktor bago baguhin ang iyong diyeta o ang dosis ng iyong gamot sa diyabetis. ...