Clindamycin and benzoyl peroxide gel


Galderma Laboratories | Clindamycin and benzoyl peroxide gel (Medication)


Desc:

Ang Clindamycin /benzoyl peroxide ay isang kombinasyon ng isang antibiotic, clindamycin at benzoyl peroxide, isa pang gamot na may epekto na antibacterial. Ang Clindamycin /benzoyl peroxide ay ginagamit na pangkasalukuyan (inilapat sa balat) para sa paggamot ng mga tagihawat (acne). Ang Propionibacterium acnes, isang bakterya na naiugnay sa tagihawat. Marahil ay binabawasan ng Clindamycin ang tagihawat sa pamamagitan ng pagpasok sa balat at pagpatay ng bacteria na nag-aambag sa pagbuo ng tagihawat. Gumagana ang Benzoyl peroxide sa pamamagitan ng maraming mekanismo. Pinapatay nito ang bacteria at pinapalaki ang mga bagong selula ng balat. Pinapatuyo din nito ang balat. Ang pagtaas ng paglaki ng selula ay humahantong sa kapalit ng mga tagihawat ng bagong balat. Ang pagsasama-sama ng clindamycin at benzoyl peroxide ay mas makakatulong kaysa sa hiwalay na paggamit ng mga ito. ...

Side Effect:

Kumuha ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng benzoyl peroxide at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang matinding karamdaman o sunog sa iyong balat. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto na: banayad na pagkagat o pagkasunog; pangangati o pangit na pakiramdam; pagkatuyo ng balat, pagbabalat o flaking; o pamumula o iba pang pangangati...

Precaution:

Huwag gumamit ng benzoyl peroxide sa pangkasalukuyan habang gumagamit ka rin ng tretinoin. Ang paggamit ng mga gamot na ito ng magkasama ay maaaring maging sanhi ng matinding pangangati sa balat. Gamitin ang gamot na ito ng eksakto tulad ng nakatatak sa produkto, o tulad ng inireseta ng iyong doktor. Huwag gamitin ito sa mas mataas o mas mahaba kaysa sa inirekomenda. Iwasang pumasok ang gamot na ito sa iyong bibig o mata. Kung napunta ito sa alinman sa mga lugar na ito, banlawan agad ng tubig. Huwag gumamit ng benzoyl peroxide topical sa balat na sinunog ng araw, sunog ng hangin, tuyo, namamalat, iritasyon, o sirang balat. Iwasan din ang paggamit ng benzoyl peroxide sa mga sugat o sa mga lugar na may eczema. Maghintay hanggang sa gumaling ang mga kondisyong ito bago gamitin ang gamot na ito. Iwasang gumamit ng mga produkto sa balat na maaaring maging sanhi ng pangangati, tulad ng hindi banayad na sabon, shampoo, o panglinis ng balat, pangkulay ng buhok o permanenteng kemikal, pampatanggal ng buhok o waxes, o mga produkto sa balat na may alkohol, pampalasa, astringent, o kalamansi. Huwag gumamit ng iba pang mga produkto ng balat maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Ang Benzoyl peroxide ay maaaring magpapaputi ng buhok o tela. Iwasang magkaroon ang gamot na ito na masama sa iyong buhok o damit. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mapabuti ang iyong mga sintomas. Patuloy na gamitin ang gamot ayon sa itinuro at sabihin sa iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ay hindi bumuti. ...