Esterified estrogens


King Pharmaceuticals | Esterified estrogens (Medication)


Desc:

Ang Estrogen ay isang sekswal na hormon sa kababaihan na kinakailangan para sa maraming proseso ng katawan. Ang Esterified estrogens ay natural na seks hormon ng kababaihsanna ginagamit upang malunasan ang sintomas ng menopos; kakulangan sa gawain ng obaryo (kasama na ang hindi pagyabong ng katangiang sekswal sa mga kababaihan at iba pang uri ng pagkabaog); ibang uri ng kanser sa suso sa kalalakihan at “postmenopausal” sa mga kababaihan; pagkabulok ng ari ng babae; kanser nsa yuritra at prosteyt. Karagdagang gamit ng esterified estrogens ay ang pagpigil sa osteoporosis. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring magresulta sa ibang nakakabruskong (masculine) epekto sa mga kababaihan, pagbuo ng akne, pagtubo ng buhok sa mukha, paglaki ng klitoris, pagliit ng suso, at paglaki ng boses. Kung ang paggagamot ay iyong ititigil matapos lumabas ang mga nasabing sintomas, ito ay maaaring mabawasan o mawala; ngunit ang matagal na paggagamot ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na “maculinizing” na epekto. ...

Precaution:

Ang Esterified estrogens ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng kundisyon (endomentrial hyperplasia) na maaaring magdulot ng kanser sa mga linya ng matres. Ang paggamit ng progestins na isa pang gamot hormon kasama ang esterified estrogens ay maaaring magpababa ng panganib na makuha ang nasabing kundisyon. Kung ang iyong matres ay hindi pa natatanggal, ang iyong doktor ay maaaring mag reseta ng progestin para sa yo kasama ng estrogen. Bumisita sa iyong doktor ng regular at iulat ang anumang kakaibang pagdurugo ng ari. Magkaroon ng regular na pagsusuring pisikal at kapain ang iyong dibdib kung mayroong bukol. Gawin ito ng kada buwan habang gumagamit ng esterified estrogens. Huwag gumamit ng esterified estrogens kung ikaw ay nagbubuntis. ...