Fexofenadine


Unknown / Multiple | Fexofenadine (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Fexofenadine upang mapawi ang mga sintomas ng alerdyi ng pana-panahong alerdyi sa rhinitis (hay fever), kabilang ang pagsipon; pagbahing; pamumula, pangangati, o pagtutubig ng mata; o pangangati ng ilong, lalamunan, o bandang itaas ng bibig sa mga matatanda at batang may gulang na 2 taon pataas. Ginagamit din ito upang mapawi ang mga sintomas ng tagulabay (pantal; mapula, makakating bahagi ng balat), kabilang ang pangangati at pantal sa mga may sapat na gulang at bata na 6 na taong gulang pataas. Ang Fexofenadine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na ‘antihistamines’. Gumagawa ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga epekto ng histamine, isang sangkap sa katawan na nagdudulot ng mga sintomas ng alerdyi. ...

Side Effect:

Ang pagkabalisa sa tiyan, pulikat regla, sakit sa likod, ubo, lagnat, baradong ilong, pananakit ng tainga o pagkahilo ay posibidad na mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nanatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang gamot na ito ay di-karaniwang nagpapaantok kapag ginamit sa tamang inirekumendang dosis at sa ilalim ng normal na kalagayan. Gayunpaman, ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo; samakatuwid magkaroon ng ibayong pag-iingat sa pakikilahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya. Ang isang seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay malabong mangyari, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ito ay di-kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato o problema sa tiyan. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at di-niresetang gamot, bitamina, nutrisyunal na suplemento, at mga produktong herbal ang iyong ginagamit o balak mong gamitin. Kung kumukuha ka ng isang ‘antacid’ na naglalaman ng ‘aluminyo’ o ‘magnesiyo’, kunin ang ‘antacid’ ilang oras bago o pagkatapos ng fexofenadine. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...