Guaifenesin, theophylline, pseudoephedrine


Meda Pharmaceuticals | Guaifenesin, theophylline, pseudoephedrine (Medication)


Desc:

Ang mga gamot na Guaifenesin, theophylline, Pseudoephedrine ay mga gamot na ginagamit para gamutin ang hika. Ang Theophylline at ang iba pang pinagmulan ng gamot na nito ay palatandaan ng mga kaso ng hika o bronchospasm, upang gamutin ang seizures, pati na rin ang background therapy. Isang expectorant ang Guaifenesin, ito ay isang gamot na tumutulong na alisin ang uhog (mucus) mula sa baga. Ang expectorant effect ng guaifenesin ay nagtataguyod ng pag-aalis ng mauhog sa pamamagitan ng pagpapalabnaw ng mauhog at pagpapadulas ng nairitang parte ng respiratory tract. ...

Side Effect:

Madalas na nakikita ang pagsusuka, sakit ng ulo, isang pakiramdam ng pagkabigla at hindi pagkakatulog, paggising ng epilepsy (seizures), isang pinabilis na tibok ng puso, sakit at pagkabalisa sa tiyan. Maaaring mangyari pagduduwal o pagsusuka. Bihira ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Agad na umungi ng medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga senyales ng isang seryosong alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang pagsasama sa ibang mga gamot ay maaaring humantong sa labis na dosis. Laging ginagawa nang may pag-iingat para sa mga bata, ang gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ng gamot na ito, kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito na maaaring maging dahilan ng mga alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye kausapin ang iyong parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito ang iyong nagdaang sakit, lalo na sa:mga problema sa paghinga (tulad ng empysema, talamak na brongkitis, hika, ubo ng naninigarilyo), ubo na may dugo o maraming uhog. Ang mga likidong anyo ng produktong ito ay maaaring maglaman ng asukal at/o alkohol. Pinapayuhan ang pag-iingat kung mayroon kang diabetes, sakit sa atay, o iba pang kundisyon na nangangailangan sa iyo na limitahan o iwasan ang mga sangkap na ito sa iyong diyeta. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Maaaring maglaman ng aspartame ang mga likido at pulbos na pakete ng gamot na ito. Kung mayroon kang phenylketonuria (PKU) o anumang iba pang kundisyon na nangangailangan sa iyo na higpitan ang iyong paggamit ng aspartame (o phenylalanine), kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng produktong ito. Ipaalam agad sa iyong doktor o dentista bago mag-opera ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal). Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...