Hydrocortisone oral


Arrow Pharmaceuticals | Hydrocortisone oral (Medication)


Desc:

Ang Hydrocortisone ay katulad ng isang natural na hormon na ginagawa ng iyong mga adrenal na glandula. Ginagamit ito upang gamutin, ngunit hindi panghabang-buhay na lunas sa ilang mga uri ng sakit sa buto; hika; at karamdaman sa balat, dugo, bato, mata, teroydeo (thyroid), at bituka. Ginagamit din ito minsan upang gamutin ang mga epekto ng ibang mga gamot. Ang gamot na ito kung minsan ay inireseta para sa iba pang mga paggamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon. ...

Side Effect:

Ang Hydrocortisone ay maaaring magdulot ng mga iba pang epekto. Sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi nawala: sakit ng ulo, pagduwal, pagsusuka, pagkahilo, hirap sa pagtulog, hindi mapakali, pagkalungkot, pagkabalisa, hindi pangkaraniwang pagbabago ng ugali o pakiramdam, sobrang pagpapawis, pagdami ng pagtubo ng buhok, pamumula ng mukha, tagiyawat, pagnipis na balat, pagpapasa, pagkaakroon ng maliliit na kulay lilang itsura sa balat, hindi regular o pagkawala wala ng regla. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pantal sa balat, namamagang paa, bukung-bukong, at ibabang bahagi ng binti, mga problema sa paningin, pananakit ng mata, pananakit ng kalamnan at panghihina, itim, o kulay dugong dumi, hindi pangkaraniwang pagdudugo. ...

Precaution:

Mag-ingat kung may gastric o duodenal (parte ng bituka) ulser o latent Cushing syndrome, diverticulitis (pamamaga sa istraktura sa kolon), fresh intestinal anastomoses (uri ng operasyon sa bituka), osteyoporosis (uri ng rayuma), IR, mga lokal o sistematikong impeksyon (maaaring gayahin o itago ang sintomas ng impeksyon), iwasan ang biglang pagtigil ng glucocorticoid na gamot, exogenous hipocorticism, operasyon, treatment salt restriction at potassium supplementation, diabetes mellitus, myasthenia gravis, pagsubaybay sa serum potassium, pagbubuntis at pagpapagatas. Tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil alam niya na ang pakinabang nito sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, pamamaga ng kolon (bituka), o mga problema sa tiyan. ...