Isoetharine mesylate - inhalation


Isotec Pharmaceeuticals | Isoetharine mesylate - inhalation (Medication)


Desc:

Ang Isoetharine mesylate na pang-langhap ay isang pampalapad ng bronki, ginagamit upang gamutin ang mga kondisyon tulad ng hika, brongkitis, empaysema at iba pang mga sakit sa baga. Ang Isoetharine mesylate ay nagpapahinga ng mga kalamnan sa mga daanan ng hangin upang mapabuti ang paghinga. Gamitin ang gamot na ito nang eksakto kung paano ito inireseta ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Hindi inirerekumenda na gamitin ito nang mas madalas kaysa sa nakadirekta, dahil ang labis na paggamit ay maaaring maging sanhi ng mga ibang epekto o bawasan ang pagiging epektibo nito. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga ibang epekto ay kinabibilangan ng: pagkalula, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal, pangangasim ng sikmura, kakaibang lasa sa bibig, pagkabalisa, hindi mapakali, hindi makatulog, ubo o nadagdagan na pagpapawis. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding epekto ay nangangailangan ng tulong medikal sa sandaling maganap ito: isang reaksiyo sa alerdyi - nahihirapang huminga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pantal; sakit sa dibdib o isang hindi regular na pintig ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: dati nang mayroon sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, sakit sa dibdib, diyabetis, sakit sa teroydeo, paglaki ng prosteyt, isang kasaysayan ng mga kombulsyon, o ng istrok. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...