Levodopa and carbidopa


Merck & Co. | Levodopa and carbidopa (Medication)


Desc:

Ang Carbidopa-levodopa ay kombinasyon ng dalawang gamot, levodopa at carbidopa. Ang Carbidopa-levodopa ay ginagamit sa paggamot ng Parkinson's disease. Ang Parkinson's disease ay pinaniniwalaang epekto ng mababang antas ng dopamine sa ilang bahagi ng utak. Kapag ang levodopa ay ininom, tumatawid ito sa utak sa pamamagitan ng blood-brain barrier. Pagkatawid nito, ito ay nagiging dopamine. Ang resultang pagtaas ng konsentrasyon ng dopamine sa utak ay pinaniniwalaang nagpapabuti ng nerve conduction at makatutulong sa mga problemang paggalaw na dulot ng Parkinson's disease. Ang Carbidopa ay hindi tumatawid sa blood-brain barrier. Ang Carbidopa ay idinagdag sa levodopa upang maiwasan ang pagkasira ng levodopa bago ito tumawid sa utak. Pwedeng ibaba ang dosage ng levodopa kapag dinadagdagan ng carbidopa. Binabawasan nito ang masasamang epekto ng levodopa tulad ng pagduwal at pagsusuka. Ang Carbidopa-levodopa ay ginagamit ng maraming beses bawat araw. Maaari itong gamitin kasabay ng pagkain upang mabawasan ang posibilidad ng pagduwal; gayunpaman, ang diet na may mataas na protina ay maaaring makabawas sa bisa ng pagsipsip nito sa katawan. ...

Side Effect:

Iba't ibang mga psychiatric disturbances ay maaaring maganap sa panahon ng carbidopa-levodopa therapy. Ang mga nasabing disturbances ay kinabibilangan ng pagkawala ng memorya, pagkabalisa, nerbiyos, hindi mapakali, pagkalito, kawalan ng tulog, bangungot, pagkahapo sa araw, pagkalungkot sa pag-iisip o sobrang tuwa. Ang twitching ng kalamnan, pagkahilo, muscle jerks habang natutulog, at panginginig ng kamay ay maaari ring mangyari. Pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, at pagbawas ng timbang ay maaaring mangyari. Kadalasan, maaaring bumaba ang bilang ng white blood cells ng pasyente sa panahon ng carbidopa-levodopa therapy. ...

Precaution:

Maaaring humalo sa gatas ng ina ang Levodopa. Maaari rin nitong pigilan ang paggawa ng gatas. Inirerekumenda na ang carbidopa-levodopa ay hindi dapat ibigay sa mga kababaihang nagpapasuso. Bagaman wala pang mga pag-aaral tungkol sa mga epekto ng carbidopa-levodopa sa fetus, may mga pag-aaral sa hayop na nagpapakita ng masamang epekto. Samakatuwid, sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...