Sulfanilamide cream - vaginal


Teva Pharmaceutical Industries | Sulfanilamide cream - vaginal (Medication)


Desc:

Ang Sulfanilamide ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na antibiotics. Ginagamit ito para gamutin ang mga mayroong impeksyong yeast sa ari ng babae. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpatay sa mga fungus na nagdala sa impeksyong ito. Ito ay kadalasang napapansin ang bisa ng gamot sa loob ng ilang araw mula sa unang paggamit ng gamot na ito. Posible na ang iyong doktor ay magmungkahi sa gamot na ito para sa mga kondisyon maliban na lang sa mga nakalista dito. Gayundin, ang ilang mga anyo ng gamot na ito ay posible na hindi magamit para sa lahat ng mga kondisyong tinalakay dito. Kung sakali na ika’y hindi sigurado kung bakit mo ginagamit ang gamot na ito, nararapat na sabihin ito sa iyong doktor. Hindi dapat na ihinto ang paggamit ng gamot na ito nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Hindi dapat ibigay ang gamot na ito sa iba pang mga tao, kahit na sila’y mayroong parehong sintomas tulad ng iyo. Posible na mapanganib ito para sa mga tao na gamitin ang gamot na ito kung ito ay hindi inireseta ng kanilang doktor. Ang kadalasang dosis ng sulfanilamide vaginal cream ay 1 buong aplikator (halos 6 g) na ipinasok sa ari ng babae minsan o dalawang beses sa isang araw. Ang douching na may angkop na solusyon bago ipasok ang aplikator ay posible na inirerekumenda para sa mga hangarin sa kalinisan. Ang isang pad ay puwedeng magamit para maprotektahan ang damit na panloob kung sakali na ito ay kinakailangan. Puwede kang magpatuloy sa paggamit ng sulfanilamide vaginal cream kung sakali na magsisimula ang iyong regla; gayunpaman, hindi dapat na gumamit ng mga tampon. Iwasan ang ang mga sekswal na gawain habang ginagamit ang gamot na ito, o gumamit ng condom para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa iyong kinakasama. Kadalasan na ipinagpapatuloy ang gamot na ito sa loob ng 30 araw. Gayundin, habang ika’y gumagamit ng sulfanilamide vaginal cream para gamutin ang isang impeksyon sa pampaal na lebadura, iwasang magsuot ng masikip, sintetikong damit tulad ng nylon panty o pantyhose. Ang mga ganitong klase ng damit ay hindi nagpapapasok ng maayos na pag-ikot ng hangin. Sa halip, magsuot ka ng maluwag na damit na gawa sa koton o iba pang natural na mga hibla hanggang sa gumaling ang iyong impeksyon. Maraming mga bagay ang posible na makaapekto sa dosis ng gamot na kailangan ng isang tao, tulad ng pagbigat ng iyong katawan, iba pang mga kondisyong medikal, at iba pang mga gamot. Kung sakali na inirerekomenda ng iyong doktor ang ibang dosis na hindi pareho sa mga nakalista dito, hindi dapat baguhin ang paraan ng iyong paggamit ng gamot nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. Importante na gamitin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng inireseta ng iyong doktor. Kung sakali na napalampas mo ang isang dosis, gamitin agad ang gamot na ito sa lalong madaling panahon at dapat na magpatuloy sa iyong regular na iskedyul ng pag gamit ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na anuman sa mga bihira na mangyari pero malubhang epekto ay nangyari: bago o nadagdagan ang pakiramdam ng pagkasunog, pangangati, kakulangan sa ginhawa sa lugar ng ari. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero malubhang epekto’y naganap sa iyo: hindi pangkaraniwang pakiramdam ng pagkapagod, madilim na ihi, madaling magkaroon ng pasa o pagdurugo. Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito. Sapagkat, dapat ay humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Hindi dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa mga gamot na mayroong sulfa o anumang mga sangkap ng gamot, kung sakali na ika’y buntis at sa buong panahon ay mayroon kang pagbabara sa ihi o ika’y mayroong anemia dahil sa mababang antas ng folate. Ang Sulfanilamide ay kasama sa pamilya ng mga antibiotics na alam natin bilang mga gamot na sulfa. Posible itong makuha sa daluyan ng dugo mula sa mga pader ng ari. Samakatuwid, ang mga kababaihan na mayroong alerdyi sa mga gamot na sulfa’y hindi dapat gumamit ng gamot na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Ang kaligtasan at pagiging mabisa ng sulfanilamide ay hindi pa naitatag para sa mga bata. ...