Aczone


Allergan | Aczone (Medication)


Desc:

Ang Aczone gel ay binibigay para sa pangkasalukuyan na paggamot ng acne vulgaris. Matapos ang balat ay malumanay na nahugasan at napatuyo, lagyan ng humigit-kumulang na isang dampot ng daliri ng Aczone gel sa isang manipis na layer sa mga apektadong tagihawat na bahagi nang dalawang beses araw-araw. Ang Aczone gel ay dapat na pinapahid ng banayad at dahan-dahan. ...

Side Effect:

Ang Aczone gel ay mayroong halos lahat ng mga normal na peligro na nauugnay sa paggamit ng antibiotic, tulad ng hindi inaasahan na gastrointestinal na sakit at mga reaksyong alerhiya. Ang pagiging hypersensitive at mga reaksyong alerdyi ay kadalasang nauugnay sa pagbuo ng pantal, paltos, pangangati, lagnat, magkasamang sakit, pamamaga, at anaphylaxis Ang pinakakaraniwang mga epekto ng Aczone ay ang pagkatuyo, pamumula, pagmamantika at pamamalat. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang labis na pagkapagod o anumang mga epekto na hindi mawawala o makagambala sa iyo. ...

Precaution:

Ang Aczone ay maaari ring maging sanhi ng mga abnormalidad sa pagbuo ng mga puting selula ng dugo, kabilang ang aplastic anemia, na isang nakamamatay na kondisyon. Ang mga taong may alerdyi sa sulfonamides (cotrimoxazole) ay nasa mas mataas na peligro rin ng mga reaksyong alerhiya. Ang mga antas ng glucose 6-phosphate dehydrogenase ay dapat makuha sa lahat ng mga pasyente bago simulan ang therapy sa Aczone. Ang mga kumpletong bilang ng dugo na nasa angkop na lebel, kabilang ang isang bilang ng reticulocyte, ay dapat makuha sa mga pasyente na kulang sa G6PD o may kasaysayan ng anemia. Ang regular na pagtanong para sa kumpletong bilang ng dugo at bilang ng reticulocyte ay dapat ipatupad para sa mga pasyente na nasa peligro. Kung ang mga palatandaan, sintomas o ebidensya sa laboratoryo ng anemia ay nabuo sa panahon ng paggamot, ang paggamit ng Aczone ay dapat na ihinto. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay makipag-usap sa iyong doktor bago gamitin ang Aczone. ...