Aerovent


Teva Pharmaceutical Industries | Aerovent (Medication)


Desc:

Ang Aerovent, na kilala bilang ipratropium, ay isang anticholinergic na madalas na binibigay na paglanghap para sa paggamot at pag-iwas sa bronchospasm, o pagpapakipot ng mga daanan sa baga, sa mga taong may brongkitis, emphysema, o COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Ang Aerovent ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga lumalabas sa ilong. Ang dosis ay karaniwang nakasalalay sa kalubhaan ng hika o nakahahadlang na sakit sa baga. Ang karaniwang panimulang dosis para sa mga may sapat na gulang ay 2 paglanghap, 4 na beses bawat araw. Ang karaniwang dosis para sa mga batang wala pang 12 taong magkakaiba mula 1 hanggang 2 langhap ng tatlong beses sa araw sa regular na agwat. Ang karaniwang dosis para sa mga batang wala pang taon ay 1 puff ng tatlong beses sa araw sa regular na agwat. Huwag gamitin para sa mga batang wala pang 12 taong walang pahintulot ng doktor. Gumamit ng Aerovent nang regular at eksakto tulad ng nakadirekta upang pinakamahusay na makontrol ang iyong kondisyon. Hindi mo ito dapat pangasiwaan sa mas malaking dosis o mas mahaba kaysa sa inirekomenda ng iyong manggagamot o parmasyutiko. ...

Side Effect:

Kadalasan ang Aerovent ay mahusay na magparaya, ngunit para sa ibang mga tao ay maaaring maging sanhi ng isang reaksyong alerdyi tulad ng: hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Gayundin ang pinaka posibleng mga epekto ay nagsasama ng mabilis, kabog ng tibok ng puso. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay mas malamang na mangyari kasama ang: sakit ng ulo, pagkahilo; tuyong bibig, ubo, pamamalat; pagduduwal, sakit sa tiyan; o malabo ang paningin. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, dapat kang humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aerovent, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: isang problema sa mata na tinatawag na glaucoma, mga problema sa daanan ng ihi, paninigas ng dumi, cystic fibrosis. Huwag gumamit ng Aerovent kung ikaw ay may alerdyi dito o alinman sa mga sangkap nito, o sa mga soybeans, toyo lecithin, o mga mani, hindi mo dapat inumin ang gamot na ito. Huwag din gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa mga gamot na atropine. Hindi inirerekomenda na gamitin ang Aerovent habang nagbubuntis at nagpapasuso. Huwag din gamitin ang gamot na ito bago ang pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo sa doktor. ...