Aldactazide


Pfizer | Aldactazide (Medication)


Desc:

Ang Aldactazide (spironolactone-HCTZ) ay isang reseta na gamot na ginagamit bilang isang diuretic upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at pagpapanatili ng likido. Ito ay isang kombinasyon ng dalawang gamot na diuretic: spironolactone at hydrochlorothiazide (HCTZ). Ang Aldactazide ay isang diuretic, na karaniwang tinutukoy bilang isang water pill. Naglalaman ito ng dalawang uri ng diuretics na tumutulong upang mapanatili ang balanse ng mga electrolyte. Ang Hydrochlorothiazide, habang epektibo, ay madalas na sanhi ng mababang antas ng potasa sa dugo. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng Aldactazide ay maaaring kabilang ang: pagtatae o paninigas ng dumi, kahinaan, malabo ang paningin at ito ang ilan sa karaniwang naiulat. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga epekto ay hindi gaanong seryoso at alinman ay hindi nangangailangan ng atensyong medikal o madaling malunasan. Ang mga potensyal na malubhang epekto ng Aldactazide ay kasama ang pag-aalis ng tubig, gout, o paninilaw. ...

Precaution:

Ang Aldactazide ay maaaring maging sanhi ng mababang antas ng potasa (hypokalemia), mataas na antas ng potasa (hyperkalemia), o iba pang mga hindi balanse sa electrolyte. Kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang posibleng kawalan ng timbang ng electrolyte, makipag-ugnay sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Ang mga pagbabago sa antas ng potasa ay maaaring maging lubhang mapanganib. Dahil kung minsan walang mga sintomas, dapat sukatin ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ang iyong antas ng potasa habang umiinom ka ng gamot gamit ang isang pagsusuri sa dugo. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: diyabetis, gout, sakit sa bato, sakit sa atay, lupus. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...