Altocor


BCM | Altocor (Medication)


Desc:

Ang Altocor/lovastatin ay isang ahenteng nagpapababa ng kolesterol na kasama sa isang klase ng mga medikasyon na tinatawag ng statins. Ito ay ang pangalawang nadiskubre sa klaseng ito. Ang Altocor ay isang ahenteng nagpapababa sa kolesterol na humaharang sa produksyon ng kolesterol (isang uri ng taba) sa katawan. Nagpapababa ang Altocor ng low-density lipoprotein (LDL) na kolesterol at pangkalahatang kolesterol sa dugo. Ang pagpapababa ng kolesterol ay pwedeng makatulong sa sakit ng puso o paninigas ng mga ugat, mga kondisyon na pwedeng magresulta sa atake sa puso, atakeng serebral, at byaskular na sakit. ...

Side Effect:

Ihinto ang paggamit ng Altocor at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epektong ito: sakit ng kalamnan, panlalambot, o panghihinang may kasamang sintomas ng lagnat o trangkaso at ihing madilim ang kulay. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: malumanay na sakit ng tiyan, gas, pamimintog, pag-iiba ng tiyan, pangangasim ng sikmura; pagduduwal; konstipasyon; o pagtatae. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Hindi inirirekomenda ang paggamit ng Altocor kung ikaw ay hindi hiyang sa lovastin o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Bago gamitin ang Altocor, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng sakit sa bato, dyabetis, o karamdaman sa teroydeo, o kung ikaw ay umiinom ng higit sa 2 alak araw-araw. Sa mga madalang ng kaso, ang Altocor ay pwedeng magsanhi ng kondisyon na nagriresulta sa pagkatunaw ng mga tisyu ng iskeletal na kalamnan, nagsasanhi sa pagpapalya ng bato. Ipabatid agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, panlalambot, o panghihina lalo na kung ikaw rin ay mayroong lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at ihing madilim ang kulay. Iwasan ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa taba o kolesterol. Ang Altocor ay hindi magiging kasing epektibo ng pagpapababa ng iyong kolesterol kung hindi mo susunding ang diyetang plano ng pagpapababa ng kolesterol. Iwasan ang pag-inom ng alak. Pwede nitong pataasin ang mga lebel ng trigyceride at maaaring magpataas ang iyong panganib sa pinsala sa atay. Mayroong maraming mga gamot na pwedeng magpataas sa iyong panganib ng seryosong problemang medikal kung gagamitin mo sila kasabay ng Altocor. Kasama nito ang mga produktong may reseta, walang reseta, bitamina, at erbal. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...