Betaserc


AstraZeneca | Betaserc (Medication)


Desc:

Ang Betaserc/betahistine ay isang gamot na antivertigo. Ang Betaserc ay maaaring pagsamahin sa iba pang mga gamot sa panahon ng paggamot ng vertigo, gayunpaman, ang isang kumbinasyon ay maaaring ireseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga reaksiyong alerdyi (tulad ng anaphylaxis) ay naiulat. Sa ilang mga kaso, ang mga reklamo ng banayad na gastric ay na-obserbahan. Ang mga ito ay maaaring karaniwang ginagamot sa pamamagitan ng pagkuha ng dosis sa panahon ng pagkain o sa pamamagitan ng pagbaba ng dosis. Sa napakabihirang mga kaso ng mga reaksyon ng hypersensitivity ng cutaneous (balat) ay naiulat, sa partikular na angioneurotic edema (biglaang pagsisimula ng pamamaga sa mukha, leeg o paa), urticaria, pangangati. ...

Precaution:

Ang pag-iingat ay dapat sanayin sa mga pasyenteng nagdurusa sa pheochromocytoma o mga pasyenteng may hika. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng peptic ulcer ay dapat na maingat na subaybayan sa panahon ng paggamot. Ang paggamit ng gamot na ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa kakayahang magmaneho o magpatakbo ng makinarya. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...