Binocrit


Sandoz Limited | Binocrit (Medication)


Desc:

Ang Binocrit ay ginagamit sa mga sumusunod na sitwasyon:upang gamutin ang anemia (mababang bilang ng pulang selula ng dugo) na nagdudulot ng mga sintomas sa mga pasyente na may 'talamak na kabiguan sa bato' (pangmatagalan, progresibong pagbaba sa kakayahan ng mga bato na gumana nang maayos) o iba pang mga problema sa bato; upang gamutin ang anemia sa mga matatanda na tumatanggap ng chemotherapy para sa ilang mga uri ng kanser at upang mabawasan ang pangangailangan para sa pag-aalis ng dugo; upang madagdagan ang dami ng dugo na maaaring makuha sa mga pasyenteng adulto na may katamtamang anemya at normal na antas ng iro na magkakaroon ng operasyon at magbibigay ng kanilang sariling dugo bago ang operasyon (autologous pagsasalin ng dugo); upang mabawasan ang pangangailangan ng pag-aalis ng dugo sa mga adultong may katamtamang anemya na malapit na sumailalim sa pangunahing operasyon ng orthopedic (buto), tulad ng operasyon sa balakang. Ginagamit ito sa mga pasyente na may normal na antas ng iron ng dugo na maaaring makaranas ng mga komplikasyon kung tatanggap sila ng isang pagsasalin ng dugo, kung wala silang pagkakataon na magbigay ng kanilang sariling dugo bago ang operasyon at inaasahang mawawala ang 900 hanggang 1,800 ml ng dugo. Ang Binocrit ay isang solusyon sa iniksyon. Magagamit ito sa mga pre-filled na syringes na naglalaman ng pagitan ng 1,000 at 40,000 internasyonal na yunit (IU) ng aktibong sangkap, epoetin alfa. ...

Side Effect:

Ang malubhang masamang reaksyon ng gamot ay kabilang ang mga venous at arterial thromboses at embolismo (kasama ang ilan na may mga nakamamatay na resulta), tulad ng malalim na venous thrombosis, pulmonary emboli, arterial thrombosis (kabilang ang myocardial infarction at myocardial ischaemia), retinal trombosis, at shunt thrombosis (kabilang ang mga kagamitan sa dialysis). Sa mga pasyenteng may kanser at talamak na kabiguan ng bato, ang madalas na salungat ang reaksyon sa panahon ng paggamot na may epoetin alfa ay isang pagtaas sa dosis na pagdaragdag ng presyon ng dugo o paglala ng umiiral na hypertensyon. ...

Precaution:

Ang Binocrit ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mayroong epilepsy at talamak na pagkabigo sa atay. Ang mga pasyenteng may talamak na kabiguan sa bato at kanser sa epoetin alfa ay dapat magkaroon ng mga antas ng hemoglobin na sinusukat sa isang regular na batayan hanggang sa makamit ang isang maayos na antas, at pana-panahon pagkatapos. Sa lahat ng mga pasyenteng kumukuha ng epoetin alfa, ang presyon sa dugo ay dapat maiging subaybayan at kontrolin kung kailangan. Ang Binocrit ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa presensya ng hindi nagagamot, hindi sapat na ginamot o hindi maayos na kontrol ng hypertension. Maaaring kinakailanganing magdagdag o madagdagan ang paggamot ng antihypertensive. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...