Blopress


Takeda Pharmaceutical Company | Blopress (Medication)


Desc:

Ang Blopress/candesartan ay isang antihypertensive sa klase ng angiotensin II receptor antagonist na ginagamit sa paggamot ng hypertensyon. Ang inirerekumendang paunang dosis at karaniwang pagpapanatili ng dosis ng Blopress ay 8 mg isang beses araw-araw. Karamihan sa mga epektong antihypertensive ay nakakamit sa loob ng 4 na linggo. Sa ilang mga pasyente na ang presyon ng dugo ay hindi sapat na nakokontrol, ang dosis ay maaaring madagdagan sa 16 mg isang beses araw-araw at pinakamataas na 32 mg isang beses araw-araw. Dapat ayusin ang Therapy ayon sa tugon ng presyon ng dugo. Ang Blopress ay maaari ring ibigay kasama ang iba pang mga ahente ng antihypertensive. Ang pagdaragdag ng hydrochlorothiazide ay ipinakitang mayroong isang epektong additive antihypertensive na may iba't ibang mga dosis ng Blopress. ...

Side Effect:

Ang Angioedema ay isang potensyal na epektong nakakamatay. Ang pagkahilo, pagtatae, ubo, at itaas na impeksyon sa paghinga ay karaniwang mga epekto. Ang iba pang mga epekto ay kabilang ang pagkapagod, sakit ng ulo, pagduduwal, arthralgia, at sakit. Sa kontroladong klinikal na pag-aaral, ang masasamang reaksyon ay malumanay at lumilipas. Ang pangkalahatang saklaw ng mga salungat na kaganapan ay hindi nagpapakita ng kaugnayan sa dosis o edad. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang pag-inom ng alkohol ay maaaring higit pang babaan ang iyong presyon ng dugo at maaaring dagdagan ang ilang mga epekto ng Blopress. Huwag gumamit ng mga suplemento ng potasa o mga kapalit ng asin habang kumukuha ka ng candesartan, maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Kung ikaw ay ginagamot para sa mataas na presyon ng dugo, patuloy na gamitin ang gamot na ito kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Ang mataas na presyon ng dugo ay madalas na walang mga sintomas. Maaaring kailanganin mong gumamit ng gamot sa presyon ng dugo para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa mga bihirang kaso, ang candesartan ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na nagreresulta sa pagkasira ng tisyu ng kalamnan ng kalansay, na humahantong sa pagkabigo sa bato. Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit sa kalamnan, paglambot, o kahinaan lalo na kung mayroon ka ding lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilim na kulay na ihi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...