Bromfed


Wockhardt | Bromfed (Medication)


Desc:

Ang Bromfed ay isang kombinasyon na gamot ng brompheniramine, dextromethorphan, at pseudoephedrine na ginamit upang gamutin ang sipon o baradong ilong, pagbahing, pangangati, matubig na mga mata, ubo, at kasikipan sa sinus na sanhi ng mga alerdyi, karaniwang sipon, o trangkaso. Ang gamot na ito ay hindi ginagamot ang isang ubo na sanhi ng paninigarilyo, hika, o emphysema. Ang Brompheniramine ay isang antihistamine na binabawasan ang mga epekto ng natural na kemikal na histamine sa katawan. Ang histamine ay maaaring makagawa ng mga sintomas ng pagbahing, pangangati, matubig na mga mata, at sipon. Ang Dextromethorphan ay isang suppressant ng ubo. Naaapektuhan nito ang mga signal sa utak na nag-uudyok sa pag-ubo. Ang Pseudoephedrine ay isang decongestant na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa mga daanan ng ilong. Ang mga dilated na daluyan ng dugo ay maaaring maging sanhi ng kasikipan ng ilong (baradong ilong). ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng gamot na ito ay maaaring kabilang ang:pagkaantok, pagkahilo, o pagkawala ng koordinasyon. Madalas na nangyayari ang tuyong bibig, sakit ng ulo o tiyan. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:mabilis/malakas o hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa paningin, bulol magsalita, pagkalito, pagkalungkot, pagbabago ng pag-uugali. Sa hindi malamang kaganapan, mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensyon. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay kabilang ang:pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Laging magtanong sa isang doktor bago ibigay ang gamot na ito sa isang bata. Ang kamatayan ay maaaring mangyari mula sa maling paggamit ng gamut sa ubo at lamig sa mga bata. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang malubhang tibi, pagbara sa iyong tiyan o mga bituka, o kung hindi ka maka-ihi. Huwag gumamit ng gamot na ito kung mayroon kang hindi nagamot o hindi makontrol na mga sakit tulad ng glaucoma, hika o COPD, mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, sakit sa coronary artery, o sobrang aktibong teroydeo. Huwag gamitin ang gamot na ito kung gumagamit ka ng isang inhibitor ng MAO tulad ng furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine sa huling 14 na araw. Maaaring mangyari ang isang mapanganib na ugnayan ng gamot, na humahantong sa mga malubhang epekto. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...