Carbastat


Novartis | Carbastat (Medication)


Desc:

Carbastat ay ginagamit para sa pagkuha ng intraocular miosis sa panahon ng operasyon. Bilang karagdagan, ang Carbastat/carbachol intraocular solution ay binabawasan ng USP ang grabe ng intraocular pressure elevation sa unang 24 na oras pagkatapos ng operasyon sa kataract. Pagkontrata sa mag-aaral habang at agad na sumunod sa operasyon. Binabawasan din nito ang presyon ng mata sa unang 24 na oras pagkatapos ng operasyon ng katarata. Ang Carbastat Ocular ay isang ahente/miotic na cholinergic. Ang eksaktong paraan ng Carbastat Ocular works ay hindi lubos na nauunawaan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa iris at iba pang mga bahagi ng mata, na nagreresulta sa pagbawas ng presyon ng mata. Ang Carbastat Ocular ay karaniwang kinukuha na iniksyon sa opisina ng iyong doktor, ospital, o klinika. Tanungin ang iyong doktor ng anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa Carbastat Ocular. ...

Side Effect:

Patuloy na gumamit ng carbachol ophthalmic at makipag-usap sa iyong doktor kung nakakaranas ka:nasusunog, nagbubunot, o nangingilid na mga mata; nabawasan ang paningin sa mahinang ilaw; sakit ng ulo; pagtutubig ng bibig; pagpapawis; nadagdagan ang pag-ihi; pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae; o pagkahilo. Ang mga epekto nito sa puso ay nagsama ng cardiac arrhythmia at hypotension. Ang mga epekto ng gastrointestinal ay may kasamang epigastric na pagkabalisa, sakit sa tiyan, pagtatae, at pagsusuka. Ang mga epekto ng Ocular na epekto ng iniksyon ng karbohol ay may kasamang pag-ulap ng corneal, patuloy na bullous keratopathy, retinal detachment, at postoperative iritis kasunod ng pagkuha ng katarata. Ang mga epekto ng Ocular na mga pagbagsak ng karbohol ay may kasamang lumilipas na stringing at nasusunog, pangangati ng mga mata, pansamantalang pagbaba sa visual acuity dahil sa ciliary spasm, at lumilipas ciliary at conjunctival injection. Ang paghinga ay may kasamang exacerbation ng bronchial na hika. Ang mga masamang epekto sa systema ay kasama ang pag-iinit, pagpapawis, sakit ng ulo, at pag-iingat. Ang mga epekto nito sa daluyan ng ihi ay nagsasama ng higpit sa pantog ng ihi at madalas na paghihimok sa pag-ihi. ...

Precaution:

Mag-ingat kapag nagmamaneho, nagpapatakbo ng makinarya, o nagsasagawa ng iba pang mga mapanganib na aktibidad. Ang carbastat ophthalmic ay maaaring maging sanhi ng pagbawas sa paningin sa gabi. Kung nakakaranas ka ng pagbawas sa paningin, iwasan ang mga aktibidad na ito. Huwag hawakan ang dropper sa anumang ibabaw, kabilang ang mga mata o kamay. Ang pagbagsak ng timbang. Kung ito ay nahawahan, maaari itong maging sanhi ng impeksyon sa mata. Kung nagsusuot ka ng mga contact lens, alisin ang mga ito bago mag-apply ng carbachol ophthalmic. Tanungin ang iyong doktor kung ang mga contact sa lente ay maaaring muling masuri pagkatapos ng aplikasyon ng gamot. Ang carbastat ophthalmic ay maaaring maglaman ng isang pang-imbak (benzalkonium chloride), na maaaring maging sanhi ng pagkawalan ng kulay ng mga contact lens. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...