Cervarix


GlaxoSmithKline | Cervarix (Medication)


Desc:

Ang Cervarix ay isang bakuna na ipinahiwatig para sa pag-iwas sa mga sumusunod na sakit na dulot ng oncogen ng papillomavirus (HPV) na mga uri 16 at 18:cervical cancer; cervical intraepithelial neoplasia (CIN) grade 2 o mas masahol pa at adenocarcinoma sa situ, at cervical intraepithelial neoplasia (CIN) grade 1. Ang cervarix ay inaprubahan para magamit sa mga babae 9 hanggang 25 taong gulang. Ang Cervarix ay hindi nagbibigay ng proteksyon laban sa sakit dahil sa lahat ng mga uri ng HPV. Hindi ito ipinakita na magbigay ng proteksyon laban sa sakit mula sa bakuna at mga di-bakunang uri ng HPV na kung saan ang isang babae ay nauna nang nahayag sa pamamagitan ng sekswal na aktibidad. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang lokal na epekto ay maaaring magsama ng sakit, pamumula, at pamamaga sa site ng iniksyon. Ang iba pang mga epekto ay maaaring magsama ng pagkapagod, sakit ng ulo, myalgia, gastrointestinal sintomas, at arthralgia. Ang mga hindi pangkaraniwang epekto ay maaaring magsama:impeksyon sa itaas na respiratory tract, pagkahilo, iba pang mga reaksyon sa site ng iniksyon tulad ng matigas na bukol, tingling o pamamanhid, at namamaga na mga glandula sa leeg, kilikili o singit. Ang mga bihirang epekto ay maaaring mangyari, tulad ng:reaksyon ng alerdyi, at nanghihina na minsan ay sinamahan ng pag-ilog o higpit. ...

Precaution:

Ang cervarix ay hindi dapat gamitin kung mayroon ka:biglaang sakit na lagnat. Ang bakuna na ito ay hindi inirerekomenda para sa mga batang batang wala pang siyam na taong gulang, dahil ang kaligtasan at pagiging epektibo nito ay hindi napag-aralan sa pangkat ng edad na ito. Ang bakunang ito ay hindi dapat gamitin kung ikaw ay alerdyi sa isa o alinman sa mga sangkap nito. Ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko kung naranasan mo na ang gayong alerdyi. Kung sa palagay mo nakaranas ka ng reaksyon ng alerdyi pagkatapos na magkaroon ng bakunang ito ay ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang cervarix ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga tao na may panganib na dumudugo pagkatapos ng isang iniksyon sa isang kalamnan, halimbawa dahil sa mga karamdaman sa pamumula ng dugo tulad ng haemophilia o isang nabawasan na bilang ng platelet sa dugo (thrombocytopenia). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...