Chlorpheniramine and pseudoephedrine


Sandoz Limited | Chlorpheniramine and pseudoephedrine (Medication)


Desc:

Ang Chlorpheniramine ay isang antihistamine na binabawasan ang natural na kemikal na histamine sa katawan. Ang histamine ay maaaring makagawa ng mga sintomas ng pagbahing, pangangati, puno ng tubig na mga mata, at walang tigil na sipon. Ang Pseudoephedrine ay isang decongestant na nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo sa mga daanan ng ilong. Ang mga dilat na daluyan ng dugo ay maaaring maging sanhi ng kasikipan ng ilong (baradong ilong). Ang kumbinasyon ng chlorpheniramine at pseudoephedrine ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng karaniwang sipon o pana-panahong mga alerdyi, kabilang ang pagbahing, walang tigil na sipon o masalimuot na ilong, at makati, walang tubig sa mata. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ng antihistamines ang pag-aantok, may kapansanan na kakayahan na mapatakbo ang makinarya, paglala ng glaucoma o hika o talamak na sakit sa baga, pantal, pawis, pinupukaw ang tuyong bibig o lalamunan, mababang bilang ng dugo, pagkabalisa, matulis na tunkg sa mga tainga, sakit sa tiyan, dalas ng ihi o kahirapan. Ang mga epekto ng pseudoephedrine ay kinabibilangan ng pagpapasigla ng sistema ng nerbiyos na humahantong sa pagkabagabag, kawalan ng pakiramdam, excitability, pagkahilo, sakit ng ulo, takot, pagkabalisa, panginginig, at maging ang mga guni-guni at kombulsyon (mga seizure). ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa chlorpheniramine o pseudoephedrine, o kung mayroon kang malubhang mataas na presyon ng dugo o sakit sa coronary artery, makitid na anggulo na glaucoma, isang ulser sa tiyan, o kung hindi ka maiihi. Huwag gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pag-atake ng hika. Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung nagmamaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto. Ang pag-inom ng alkohol ay maaaring dagdagan ang ilang mga epekto ng chlorpheniramine at pseudoephedrine. Huwag ibigay ang gamot na ito sa isang bata na mas bata sa 4 taong gulang. Laging magtanong sa isang doktor bago magbigay ng ubo o malamig na gamot sa isang bata. Ang kamatayan ay maaaring mangyari mula sa maling paggamit ng gamot sa ubo at malamig na gamot sa mga bata. ...