Cipralex


Lundbeck | Cipralex (Medication)


Desc:

Ang Cipralex /escitalopram ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Ginagamit ito upang gamutin ang depresyon, obsessive-compulsive disorder (OCD), at generalized anxiety disorder (GAD). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng mga antas ng isang neurotransmitter na tinatawag na serotonin sa utak. Ang pagtaas ng mga antas ng serotonin ay maaaring humantong sa isang pinahusay na kalooban. Ang gamot ay karaniwang nagsisimula upang gumana sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Gayunpaman, maaaring tumagal ng ilang linggo ng paggamot bago makita ang buong epekto. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring magsama:pakiramdam ng sakit; nabawasan o nadagdagan ang gana; Dagdag timbang; pagkabalisa; hindi mapakali; hindi normal na pangarap; nabawasan ang gana sa pagtatalik; kawalan ng kakayahan na magkaroon ng isang orgasm; erectile dysfunction o mga problema sa bulalas sa mga kalalakihan; kahirapan sa pagtulog; pagkahilo; nanginginig, karaniwang sa mga kamay; mga sensation ng parang tinutusok ng karayom; pamamaga ng sinuses; paghikab; mga kondisyon sa tiyan tulad ng pagtatae, tibi, pagsusuka; nadagdagan ang pagpapawis; sakit sa kalamnan at kasukasuan; pagkapagod; lagnat. Ang mga hindi karaniwang epekto ay maaaring magsama:p o pagkabalisa; pagbaba ng timbang; pagbabago sa panlasa; pagkalito; mga disturbo sa paningin; malapad na mga pupils; nadagdagan ang ritmo ng puso; sensasyon ng matulis na tunog o iba pang ingay sa tainga; pantal o pangangati; mga pagdurugo sa ilong; pagdurugo sa tiyan; mabibigat na panahon sa mga kababaihan; pagpapanatili ng likido; Madalas na hindi alam na maaaring mangyari:s mababang lebel ng sodium sa dugo; kahibangan; pagbaba sa bilang ng mga platelet sa dugo (thrombocytopenia); abnormal na ritmo ng puso na nakikita bilang isang 'matagal na QT interval' sa isang ECG; pamamaga ng atay (hepatitis); patuloy na masakit na pagtayo ng titi; pasa sa ilalim ng balat na nagdudulot ng pulang pantal. ...

Precaution:

Bago kumuha ng gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa escitalopram, citalopram, o anumang sangkap ng gamot; ay kumukuha ng gamot na pimozide; ay kumuha ng gamot na inhibitor ng MAO (fenelzine, tranylcypromine, moclobemide) sa nagdaang 2 linggo. Ang mga inhibitor ng MAO ay hindi dapat makuha hanggang sa hindi bababa sa 2 linggo pagkatapos ng paghinto ng paggamot sa escitalopram. Ang pag-uugali ng pagpapakamatay o pag-uugali: Ang mga may sapat na gulang at bata na kumukuha ng gamot na ito ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa (hindi mapakali, pagkabalisa, agresibo, emosyonal, at pakiramdam na hindi tulad ng kanilang sarili), o baka gusto nilang saktan ang kanilang sarili o ang iba. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mangyari sa loob ng ilang linggo pagkatapos magsimula ang isang tao na kumuha ng gamot na ito o kapag ang mga dosis ay nababagay. Ang mga taong kumukuha ng gamot na ito ay dapat na masubaybayan ng kanilang doktor para sa mga pagbabago sa emosyonal at pag-uugali. Ang mga sanggol ay nakaranas ng mga sintomas tulad ng mga problema sa paghinga at pagpapakain, mga seizure (kombulsyon), paninigas ng kalamnan, patuloy na pag-iyak, at pakiramdam na mapanglaw. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...