Actinex


Schwarz Pharma | Actinex (Medication)


Desc:

Ang Actinex ay isang mabisang lipoxygenase inhibitor na humahadlang sa metabolismo ng arachidonic acid. Pinipigilan din nito ang formyltetrahydrofolate synthetase, carboxylesterase, at cyclooxygenase para maging mababa ang bisa ng mga ito. Ito rin ay nagiging isang antioxidant sa mga taba at langis ng katawan. Ginagamit ang Actinex sa balat upang gamutin ang mga sakit sa balat na sanhi ng pagpapaaraw. Ang gamot na ito ay para sa balat lamang. Linisin at siguraduhing tuyo ang apektadong lugar. Pagkatapos ay lapatan ng kaunting gamot ang balat. Isang manipis na layer lamang ang kailangan. Masahihin ang gamot nang malumanay. Hugasan ang kamay pagkatapos gamitin. Huwag gumamit ng madami, mas madalas itong ilapat o gamitin sa mas mahabang panahon kaysa sa instruksiyon. Hindi gagaling ng mabilis ang iyong kondisyon, pero ang tiyansa ng ibang epekto ay maaaring tumaas. Maging maingat sa paglalagay sa mukha. Iwasang malapatan ang mata, ilong at bibig. Huwag takpan ang parte na napahiran ng isang plastic o bendahe na hindi tinatagusan ng tubig. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng balat sa unang paglapat/paggamit. Maaaring mangyari ang pamumula, pangangati, pagkatuyo ng balat, pagkamagaspang ng balat o pagkulubot ng balat. Kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay magiging kabaga-bagabag, makipag-ugnay sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:pagdurugo, blistering, pantal sa balat. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga dati nang kondisyon tulad ng:karamdaman, impeksyon, anumang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...