Cycloset


Santarus Inc. | Cycloset (Medication)


Desc:

Ang cycloset /bromocriptine mesylate tablets ay ipinahiwatig bilang isang pandagdag sa pagdidyeta at pag-eehersisyo upang mapabuti ang kontrol ng glycemic sa mga may sapat na gulang na may type 2 diabetes mellitus. Ang Cycloset ay isang agonist na receptor ng dopamine na ipinahiwatig bilang isang pandagdag sa pagdidyeta at pag-eehersisyo upang mapabuti ang kontrol ng glycemic sa mga may sapat na gulang na may type 2 diabetes mellitus. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring kabilang ang: mga problema sa paningin, madalas na baradong ilong; sakit sa dibdib, sakit kapag huminga, mabilis na ritmo ng puso, mabilis na paghinga, maiksing paghinga (lalo na kapag nakahiga); sakit sa likod, pamamaga sa iyong mga bukung-bukong o paa, umihi nang mas kaunti kaysa sa dati o hindi talaga; pagkalito, guni-guni, pakiramdam na tulad ng maaari kang mahimatay; mababang asukal sa dugo (sakit ng ulo, gutom, panghihina, pagpapawis, panginginig, pagkamayamutin, problema sa konsentrasyon); paggalaw ng kalamnan na hindi mo makontrol, kawalan ng balanse o koordinasyon; madugo o tumatagal na mga dumi ng tao, umuubo ng dugo o suka na parang kulay ng kape; o mapanganib na presyon ng dugo (matinding sakit ng ulo, malabo ang paningin, paghimok sa iyong tainga, pagkabalisa, pagkalito, sakit sa dibdib, igsi ng paghinga, hindi pantay na tibok ng puso, pag-agaw). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Cycloset sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng isang antidepressant, isang gamot na pampakalma o gamit na narcotic, mga gamot upang gamutin ang mga karamdaman sa pag-iisip; isang gamot na antibiotic o antifungal, mga gamot laban sa malaria; gamot sa hika o alerdyi; gamot sa kanser, mga gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagtanggi ng naisalin ng organ; mga gamot na nagpapababa ng kolesterol tulad ng simvastatin (Zocor); isang gamot sa diyabetis na iniinom; mga gamot sa puso o presyon ng dugo, gamot sa ritmo ng puso; Mga gamot sa HIV o AIDS; mga gamot sa seizure; sildenafil (Viagra) at iba pang mga gamot na maaaring maging sanhi ng erectile; o mga pampabawas ng acid. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...