Cystospaz


Amerifit, Inc. | Cystospaz (Medication)


Desc:

Ang Cystospaz /hyoscyamine ay gumagawa ng kaluwagan mula sa panginginig ng kalamnan. Binabawasan din nito ang mga pagtatago ng likido ng maraming mga organo at glandula sa katawan, tulad ng tiyan, lapay, baga, glandula ng laway, mga glandula ng pawis, at mga daanan ng ilong. Ginagamit ang Cystospaz /hyoscyamine upang gamutin ang maraming iba't ibang mga karamdaman sa tiyan at bituka, kabilang ang peptic ulcer at irritable bowel syndromeb. Ginagamit din ito upang makontrol ang mga kalamnan sa pantog, bato, o digestive tract, at upang mabawasan ang acido sa tiyan. Ginagamit ito minsan upang mabawasan ang panginginig at mahigpit na kalamnan sa mga taong may sintomas ng sakit na Parkinson. Ginagamit din ang Cystospaz /hyoscyamine bilang isang ahente ng pagpapatayo upang makontrol ang labis na paglalaway, baradong ilong, o sobrang pagpapawis. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng hyoscyamine at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: pagtatae; pagkalito, guni-guni; hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; mabilis, kabog, o hindi pantay na ritmo ng puso; pantal o pamumula (init, pamumula, o matulis na pakiramdam); o sakit sa mata. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto: paghihilo, magaan na pakiramdam sa ulo, nerbyos; malabong paningin, sakit ng ulo; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pagduduwal, pagsusuka, hangin sa tiyan, heartburn, o pagtitibi; mga pagbabago sa panlasa; mga problema sa pag-ihi; nabawasan ang pagpapawis; tuyong bibig; o kawalan ng lakas, pagkawala ng interes sa sekswal, o problema sa pagkakaroon ng isang orgasm. ...

Precaution:

Huwag uminom ng Cystospaz kung may alerdyi ka rito, o kung mayroon kang sakit sa bato, pantog o sagabal sa bituka, matinding ulcerative colitis, toxic megacolon, glaucoma, o myasthenia gravis. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa puso, heart failure, isang sakit sa ritmo ng puso, mataas na presyon ng dugo, sobrang aktibo na teroydeo, o hiatal hernia na may sakit na gastroesophageal reflux. Iwasang kumuha ng mga antacid ng sabay na kumuha ka ng hyoscyamine. Ang Antacids ay maaaring gawing mas mahirap para sa iyong katawan na sumipsip ng hyoscyamine. Kung gumagamit ka ng isang antacid, dalhin ito pagkatapos mong kumuha ng Cystospaz at kumain ng pagkain. Maaaring mapinsala ng Cystospaz sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung magmaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang maging alerto. Ang pag-inom ng alak ay maaaring dagdagan ang antok at pagkahilo habang kumukuha ka ng hyoscyamine. Iwasan ang sobrang pag-init o pagkatuyot sa panahon ng pag-eehersisyo at sa mainit na panahon. Maaaring mabawasan ng Hyoscyamine ang pagpapawis at maaari kang maging mas madaling kapitan ng heat stroke. ...