Dexilant


Takeda Pharmaceutical Company | Dexilant (Medication)


Desc:

Ang Dexilant ay may aktibong sangkap na tinatawag na dexlansoprazole at gumagana sa pamamagitan ng pagpapatigil ng madami sa milyong maliliit na bomba sa iyong tiyan na nagpuprodyus ng acid. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang Dexilant ay nagbibigay ng 24 oras na ginhawa sa heartburn na dulot ng acid reflux disease. Pinagagagaling ng Dexilant ang mga pinsala sa lalamunan at pinipigilan ang pagbabalik nito. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Dexilant ay:pagtatae; sakit ng tiyan; pagduduwal; sipon; pagsusuka; pag-utot. Seryosong allergic reaction. Sabihin sa doktor kung mayroon ka ng alin man sa mga sumusunod na sintomas sa paggamit ng Dexilant :pamamantal; pamamaga ng mukha; paninikip ng lalamunan; hirapnsa paghinga. Ang pagbaba ng magnesya ay maaaring mangyari sa mga taong gumagamit ng proton pump inhibitor ng kahit 3 buwan pa lamang. Kung ang pagbaba ng magnesya ay mangyari, ito ay kadalasang nagaganap isang taon matapos ang paggagamot. Maaaring mayroon kang sintomas ng mababang magnesya o wala. ...

Precaution:

Bago inumin ang Dexilant, sabihin sa doktor kung ikaw ay nasabihang may mababang lebel ng magnesya sa dugo; may problema sa atay; mayroon ng iba pang kondisyong medikal. Sabihin sa doktor ang tungkol sa lahat ng iyong gamot na iniinom, kasama ang may gamot na may reseta o wala, bitamina at suplementong herbal. Ang Dexilant ay maaaring makaapekto sa trabaho ng ibang gamot, at ang ibang gamot din ay maaaring makaapekto sa gawain n Dexilant. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...