Docusoft


Reese Pharmaceutical | Docusoft (Medication)


Desc:

Ang Docusoft/docusate ay isang pampalambot sa dumi. Ginagawa nitong mas malambot at madaling daanan ang paggalaw ng bituka. Ang Docusate ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang konstipasyon, at upang bawasan ang sakit o pinsala sa puwit na dulot ng matigas na dumi o sa pamamagitan ng pagsala habang ang paggalaw ng bituka. ...

Side Effect:

Maaaring kasama sa mga epekto ang: sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka; o walang paggalaw ng magbunot ng bituka. Ihinto ang paggamit ng Docusate kung ikaw ay may seryosong epekto tulad ng: pagdurugo o iritasyon sap wet; pamamanhid pamamantal sa paligid ng iyong pwet; matinding pagtatae o pulikat ng tiyan; o nagpatuloy na konstipasyon. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: malumanay na pagtatae; o malumanay na pagduduwal. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng iyong ibang medikasyong ginagamit, lalo ng aspirin o ibang mga produktong may laman ng aspirin; o langis ng mineral. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng iyong mga gamot na may reseta o wala, bitamina, mineral, produktong erbal, at mga gamot na nireseta ng ibang mga doktor. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...