Dopamet


Actavis | Dopamet (Medication)


Desc:

Ang Dopamet/methyldopa ay ipinahiwatig sa paggagamot ng katamtaman hanggang matinding altapresyon, kasama ang kinumplikado ng sakit sa bato. Ang Dopamet/methyldopa ay maaaring gamitin sa ilalim ng ugat sa paggagamot ng mga haypertensibong mga krisis. ...

Side Effect:

Ang mga senyales ng potensyal na mga epekto, lalo na ng edema, lagnat sa gamot, pagbabago ng status ng pag-iisip, kolestatis, hepataitis, hepatoselyular na pinsala, kolaitis, hemolitikong anemya, leukopenia, granulosaitopenya, myokardaitis, pankreyataitis, SLE-like na sindrom, at trombosaytopenya. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng ibang mga medikasyon, lalo ng hindi niresetang mga simpatomimetiko,maliban nalang kung inutos ng manggagamot habang ginagamit ang Dopamet. Bago gamitin ang Dopamet/methyldopa, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng pagpapalya ng puso, edema, hemolitikong anemya, haypotensyon, matinding bilateral na serebrobaskyular na sakit. Ang medikasyong ito ay dapat na gamitin ng mga ingat sa dyalisis at nakatatandang mga pasyente. Ang pag-iingat sa kahit anong uri ng operasyong (kasama ang operasyon sa ngipin) o emerhensiyang paggagamot ay kinakailangan. Ang pag-iingat kapag nagmamaneho o gumagawa ng mga bagay na nangangailangan ng agap, dahil sa posibleng pagkaantok. Ang posibleng panunuyo ng bibig; ang paggamit ng walang asukal na kendi o gam, yelo, o pamalit sa laway para sa ginhawa, ang pagpapasuri sa mga manggagamot o dentista kung tuyo ang bibig ay nagpapatuloy ng higit sa 2 linggo. Ang pag-iingat sa mga laboratoryong eksam ay kinakailangan; ang posibleng pagkagulo ng eksam ay nagiging resulta. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...