Bentyl


Sanofi-Aventis | Bentyl (Medication)


Desc:

Ang Bentyl / dicyclomine hydrochloride ay ipinahihiwatig para sa paggamot ng mga pasyenteng may functional na bituka / iritableng bituka sindrom. Ang Bentyl ay isang antispasmodic at anticholinergic (antimuscarinic) na ahente. Ang inirekumendang paunang dosis ay 20 mg apat na beses sa isang araw. Matapos ang isang linggo na paggamot sa paunang dosis, ang dosis ay maaaring tumaas sa 40 mg apat na beses sa isang araw maliban kung ang mga epekto ay naglilimita sa pagtaas ng dosis. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring magsama ng mga pagbabago sa pang-unawa sa panlasa, kahirapan sa paglunok, sakit ng ulo, pagkakaba, pagkaantok, kahinaan, pagkahilo, kawalan ng lakas, pamumula, paghihirap na makatulog, pagduduwal, pagsusuka, pantal, pamamaga at paghihirap sa paghinga. Ang mga epekto ay maaari ring kabilang ang tuyong bibig, malabong paningin, pagkalito, pagkabalisa, pagtaas ng rate ng puso, palpitations ng puso, tibi, kahirapan sa pag-ihi, at minsan ay maaaring mangyari ang mga seizure. ...

Precaution:

Kailangang gamitin ang Bentyl nang may pag-iingat sa mga kondisyon na nailalarawan ng tachyarrhythmia tulad ng thyrotoxicosis, congestive heart failure at sa cardiac surgery, kung saan maaari pa nilang mapabilis ang rate ng puso. Ang mga peripheral na epekto ng Bentyl ay isang kinahinatnan ng kanilang pagpigil na epekto sa mga muscarinic receptor ng autonomic nervous system. Ang pagtatae ay maaaring isang maagang sintomas ng hindi kumpletong sagabal sa bituka, lalo na sa mga pasyente na may ileostomy o colostomy. Sa kasong ito, ang paggamot sa gamot na ito ay magiging hindi naaangkop at posibleng makakapinsala. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...