Fastofen


Sanofi-Aventis | Fastofen (Medication)


Desc:

Ang Fastofen / fexofenadine ay ginagamit para sa kaluwagan mula sa mga pisikal na sintomas na nauugnay sa pana-panahong allergic rhinitis at para sa paggamot ng talamak na urticaria. Ito ay hindi isang therapeutic na gamot at hindi nakakagamot ngunit sa halip ay pinipigilan ang paglala ng rhinitis at urticaria at binabawasan ang kalubhaan ng mga sintomas na nauugnay sa mga kondisyong iyon, na nagbibigay ng kaluwagan mula sa paulit-ulit na pagbahing, sipon, makati na mata at pangkalahatang pagkapagod sa katawan. Ang Fastofen / fexofenadine ay hindi nasuri nang mabuti para sa mga bata sa ilalim ng 12 taon. Ang indikasyon sa mga bata na 12 taong gulang pataas:60 mg dalawang beses sa isang araw o 180 mg isang beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagduduwal, pagtatae, sakit ng tiyan; sakit sa puson o tuwing regla; pagkaantok, pagod na pakiramdam; sakit ng ulo; o sakit sa kalamnan o likod. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag inumin ang Fastofen kasabay ang fruit juice dahil ang fruit juice ay maaaring makabawas sa pagsipsip ng gamot. Ang grapefruit juice ay maaaring bawasan ang konsentrasyon ng plasma ng fexofenadine. Ang erythromycin at ketoconazole ay nakakadagdag ng mga antas ng plasma ng fexofenadine dalawa- hanggang tatlong-tiklop nang walang impluwensya sa pagitan ng QT. Ang mga antacid na naglalaman ng aluminum o magsesium ay binabawasan ang pagsipsip ng fexofenadine. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...