Femtrace


Warner Chilcott | Femtrace (Medication)


Desc:

Ang Femtrace/Estradiol ay isang anyo ng estrogen, ang seks hormone ng isang babaeng gawa ng mga obario. Ang ‘estrogen’ ay kinakailangan para sa maraming mga proseso sa katawan. Ginagamit ang femtrace upang gamutin ang mga sintomas ng menopos tulad ng hot flashes, at pagkatuyo ng ari, pagkasunog na sensasyon, at pangangati. Ang iba pang mga gamit ay kasama ang pag-iwas sa ‘osteoporosis’ sa mga kababaihang nag menopos, at kapalit ng estrogen sa mga kababaihan na may pagkabigo sa obario o iba pang mga kundisyon na sanhi ng kakulangan ng natural na estrogen sa katawan. Minsan ginagamit ang femtrace bilang bahagi ng paggamot sa kanser sa mga kababaihan at kalalakihan. ...

Side Effect:

Bibihira, ang mga estrogen na mag-isang ibinigay at kasama ng isa pang hormon (progestin) para sa kapalit na terapy matapos magdulot ang menopos ng mga seryosong epekto. Pag-usapan ang mga panganib at benepisyo ng paggamot sa hormon at ang personal na kasaysayan ng iyong kalusugan sa ‘yong doktor. Ang mga estrogen ay naiulat na nagpapataas ng tyansa na magkaroon ng kancer sa matris (endometrial cancer). Ang pagkuha ng isang progestin na may estrogen ay nagbabawas ng peligro na ito. Agarang ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang di-pangkaraniwang pagdurugo sa ari. Maaari ring makadagdag sa iyong panganib ang estrogen na magkaroon ng kanser sa mga obaryo, strok, demensya, at malubhang pamumuo ng dugo sa mga binti. Ang estrogen na ibinigay kasama ng progestin ay maaaring madalas na maging sanhi ng sakit sa puso (hal. , Atake sa puso), strok, malubhang pamumuo ng dugo (paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin at malalim na trombosis ugat), demensya, at kancer sa suso. Ang ilan sa mga panganib na ito ay lilitaw nang nakasalalay sa haba ng oras na ginamit ang gamot na ito at ang dami ng estrogen sa bawat dosis. Samakatuwid, ang gamot na ito ay dapat gamitin para sa posibleng pinakamaikling oras sa pinakamababang mabisang dosis, upang maaari kang makakuha ng mga benepisyo at mabawasan ang pagkakataon ng malubhang epekto mula sa pangmatagalang paggamot. Talakayin ang mga detalye sa iyong doktor at suriin sa kanya nang regular (hal. , Bawat 3 hanggang 6 na buwan) upang malaman kung kailangan mo pang uminom ng gamot na ito. Ang paggamot sa estrogen lamang ay hindi nakikitaang nakakapagdagdag ng iyong panganib na magkaroon ng kanser sa suso kapag ginamit hanggang 7 taon pagkatapos ng menopos. Gayunpaman, kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib kung kailangan mong kumuha ng estrogen sa mas mahabang panahon. Hindi dapat gamitin ang mga produktong naglalaman ng estrogen sa pagpigil ng mga sakit sa puso o demensya. ...

Precaution:

Huwag kumuha ng Femtrace kung mayroon kang abnormal na pagdurugo sa ari, sakit sa atay, kanser sa suso o kanser sa matris, kanser na umaasa sa hormon, isang kamakailan-lamang na kasaysayan ng atake sa puso o strok, kung ikaw ay buntis, kung mayroon kang isang dugo na bumuo (lalo na sa ang iyong baga o iyong ibabang bahagi ng katawan), o kung ikaw ay alerdyik sa anumang mga gamot o tina ng pagkain. Ang paggamit ng mga hormon ay maaaring makadagdag sa iyong panganib na magkaroon ng pamumuo sa dugo, strok, o atake sa puso, lalo na kung mayroon kang dyabetis, mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol o triglyceride, kung ikaw ay naninigarilyo, o kung sobra ka sa timbang. Ang pangmatagalang paggamot sa Femtrace ay maaaring makadagdag sa ‘yong panganib na magkaroon ng kanser sa suso, kanser sa obaryo, o kanser sa matris. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa ‘yong mga indibidwal na panganib bago gamitin ang Femtrace ng pang-matagalan. Dapat suriin ng iyong doktor ang iyong progreso tuwing 3 hanggang 6 na buwan upang matukoy kung dapat mo pang ipagpatuloy ang paggamot na ito. Magkaroon ng regular na mga pisikal na pagsusulit at mammograms, at suriin sariling mga suso kung may mga bukol sa buwanang batayan habang gumagamit ng Femtrace. ...