Benzamycin


Dermik Laboratories | Benzamycin (Medication)


Desc:

Ang Benzamycin ay isang kombinasyon ng erythromycin at benzoyl peroxide. Ang Benzoyl peroxide ay may isang antibacterial at may banayad na epekto ng pagpapatuyo na nagpapahintulot sa labis na mga langis at dumi na madaling hugasan. Ang Erythromycin ay isang antibiotiko na pumipigil sa paglaki ng bakterya sa balat. Ang Benzamicin ay ginagamit para sa topical na paggamot ng acne (mga tigyawat). Gamitin ang produktong ito sa tuyo at malinis na balat, tulad ng itinuro ng iyong doktor. Gumamit ng gamot na ito nang regular upang makuha ang pinakamagandang resulta sa mga ito at hugasan ang iyong kamay pagkatapos. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay hindi karaniwan mangyari, ngunit maaaring sila ay:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, igsi ng paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, mukha, o dila, o pantal; o isang impeksyon sa balat tulad ng impeksyon sa fungal (pagkatapos ng matagal na paggamit). Humingi kaagad ng tulong medikal kung may naganap na ito. Kung ang mga sumusunod na sintomas ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor:pagkasunog, pagkirot, pangingilabot, pangangati, pamumula, pagkatuyo, pagbabalat, o pagka-irita ng balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Benzamicin ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyik dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal. Dahil ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw, iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, tanning booth, at sunlamp, at gumamit ng sunscreen at magsuot ng isang sumbrero o iba pang proteksiyon na damit kapag nasa labas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso talakayin sa iyong doktor ang mga panganib bago gamitin ang Benzamicin. ...