Fluocinolone


Bausch & Lomb | Fluocinolone (Medication)


Desc:

Ang Fluocinolone ay kabilang sa mga klase ng gamot na tinatawag na ‘corticosteroids’. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabawas ng paggana ng mga kemikal na nasa katawan na nagdudulot ng pamamaga, pamumula, at pagbabago sa laki o hugis ng parte sa katawan. Ang ‘Fluocinolone Topical’ ay ginagamit pangtanggal ng pamumula, pangangati, pagbabago sa laki ng parte, o iba pang di-komportableng dulot ng mga kondisyon sa balat tulad ng mga reaksyong alerdyi, ‘eczema’, ‘seborrhea’, at soriasis. Ipahid ang produktong ito sa malinis at tuyong apektadong parte ng balat, tulad ng dinirekta saiyo ng iyong doktor. Ito ay para lamang sa balat, iwasang malagay ito sa mata, ilong at bibig. ...

Side Effect:

Mga karaniwang epekto na dulot ng Fluocinolone ay ang: pagtusok, nasusunog, iritasyon, panunuyo, o pamumula sa parteng pinahiran, tiyawat, sobra-sobrang pagtubo ng buhok, mga bukol sa buhok na kilala sa tawag na ‘folliculitis’, pagnipis o pangingitim ng balat, o strets marks. Kung alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Maraming mga seryosong mga epekto ang agarang kinakailangan ng medikal na pangangalaga. Kabilang ditto ang: di-karaniwan o labis na kapaguran, pagbawas ng timbang, sakit sa ulo, namamagang bukung-bukung o paa, pagtaas ng pagka-uhaw at pag-ihi, problema sa paningin. Ang reaksyong alerhiya ay bibihira, ngunit tummigil sa paggamit ng Fluocinolone kung ikaw ay nakakapansin ng: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pagkapantal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Fluocinolone sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinmang uri ng alerhiya. Sabihin sa ‘yong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang medisina at kung ikaw ay mayroong iba pang karamdaman, lalo na ang dyabetis (topical na medisinang steroid na naaabsorba mula sa balat ay maaaring magpataas ng lebel ng asukal sa ‘yong dugo o ihi). Huwag gumamit kung mayroong impeksyon o sugat/pamamaga sa parte na dapat gamutin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...