Frisium


Sandoz Limited | Frisium (Medication)


Desc:

Ang Frisium/Clobazam ay kabilang sa klase ng mga gamot na kilala bilang ‘benzodiazepines’. Ginagamit ito upang gamutin ang ilang mga karamdaman sa pagsumpong/atake. Ginagamit ito bilang isang karagdagan sa iba pang mga gamot na kontrasumpong kapag kinakailangan ng labis na paggamot para sa kontrol ng mga sumpong. Ang mga sumpong ay sanhi ng hindi mapigil na pagpapaputok ng mga neuron sa utak (tinukoy din bilang tumaas na aktibidad ng kuryente sa utak). Gumagawa ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbawas ng tibok ng pagpapaputok ng mga neuron na ito. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang pagkahilo, pagkahilo, pagkapagod, pagkapagod, pagkawala ng koordinasyon, o pagduwal. Konstipasyon, kawala ng gana sa pagkain, panghihina ng kalamnan, panunuyo ng bibig, panginginig, pagtaas ng timbang, o pagkabalisa ay bihirang mangyari. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: isang mabilis /kabog/hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa paningin, mabagal na pagsasalita, pagkalito, pagkalungkot, pagkamayamutin, mga pagbabago sa pag-uugali. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na: sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa paghinga, pagkalungkot, matinding kahinaan ng kalamnan, ilang mga uri ng glawkoma, kasaysayan ng pagpapakandili ng kemikal, anumang mga alerdyi. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok o pagkahilo, gumamit ng pag-iingat sa makinarya sa pagpapatakbo o pagsali sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto tulad ng pagmamaneho. Limitahan ang pag-inom ng alak habang kumukuha ng gamot na ito dahil maaari nitong dagdagan ang antok/pagkahilo na mga epekto ng gamot na ito. Ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito. Gumamit ng maingat. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...