Grepid


Beacon Pharmaceuticals | Grepid (Medication)


Desc:

Upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pamumuo ng dugo na maaaring mangyari sa ilang mga kundisyon sa puso o daluyan ng dugo, pinapanatili ng Grepid/clopidogrel ang mga platelet sa iyong dugo para maiwan ang pamumuo (coagulate). Ginagamit ang Grepid upang maiwasan ang pamumuo ng dugo pagkatapos ng isang kamakailang atake sa puso o stroke, at sa mga taong may ilang mga karamdaman sa puso o mga daluyan ng dugo. ...

Side Effect:

Katulad ng aspirin ang mga epekto ng Grepid / clopidogrel. Ang pagtatae, pantal, sakit ng tiyan ay nangyayari din. Sakit ng ulo, sakit sa dibdib, pananakit ng kalamnan, at pagkahilo ay pwede ding mangyari. Ang Grepid ay maaari ring maging dahilan ng matinding pagdurugo, mga reaksiyong alerdyi, pancreatitis, at pagbagsak ng atay. Hindi madalas na maging dahilan ng Grepid ang sakit na tinatawag na thrombotic thrombositopenic purpura (TTP). Isang seryosong kondisyon ang TTP na kung saan namumuo ang dugo sa buong katawan. Ang mga platelet ng dugo, na sumasama sa pamumuo, ay nauubos, at ang resulta ay maaaring pagdurugo dahil ang sapat na platelet ay hindi na naiiwan upang ang dugo ay mamuo nang normal. Agad na humanap ng tulong medikal na pang-emergency kung mayroon kang alinman sa mga karatulang ito ng isang reaksiyong alerdyi:mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Pinapanatili ng Grepid/clopidogrel ang iyong dugo mula sa pamumuo upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pamumuo ng dugo na maaaring mangyari sa ilang mga kundisyon sa puso o daluyan ng dugo. Dahil sa epekto ng gamot na ito, maaaring madaling dumugo kahit maliit na sugat o pinsala lang dahil sa Grepid /clopidogrel. Makipag-usap sa iyong doktor o humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon kung mayroon kang pagdurugo na hindi tumitigil. Maaari ka ring magkaroon ng pagdurugo sa loob ng iyong katawan, tulad ng sa iyong tiyan o bituka. Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang mga itim o madugong dumi ng tao, o kung umuubo ka ng dugo o pagsusuka na parang mgadurog na kape. Ito ay maaaring mga palatandaan ng pagdurugo sa iyong digestive tract. Iwasang uminom ng alak. Maaari itong magbigay ng panganib ng pagdurugo sa iyong tiyan o bituka. Ipaalam sa iyong doktor o dentista nang maaga kung kailangan mo ng operasyon o gawa sa ngipin na gumagamit ka ng Grepid/clopidogrel. Maaaring kailanganin mong ihinto ang paggamit ng gamot nang hindi bababa sa 5 araw bago mag-opera, upang maiwasan ang labis na pagdurugo. Sa panahon ng pag-inum ng clopidogrel, iwasang uminum ng aspirin o iba pang mga NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs) nang walang payo ng iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...