Gynazole - 1


Arrow Pharmaceuticals | Gynazole - 1 (Medication)


Desc:

Ang Gynazole-1 cream ay kumakatawan bilang isang antifungal na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa lebadura sa ari ng babae. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahina ng cell wall ng mga sensitibong fungi, na nagiging sanhi ng pagtagas ng mga nilalaman ng cell. Binabawasan ng gamot na ito ang pagkasunog sa ari ng babae, pangangati, at lumabas sa ari na maaaring nararanasan sa kondisyong ito. ...

Side Effect:

Maaaring bihira lamang mangyari ang pangangati o gumulo sa balanse ng mga bakterya sa ari ng babae. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang iba't ibang uri ng impeksyon (bacterial vaginosis) o isang mas malubhang kalagayan (Pelvic Inflammatory Disease-PID) ay maaaring mangailangan ng iba't ibang uri ng gamutan.

Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang sintomas ng mga sumusunod:mga sintomas na tulad ng trangkaso kabilang ang lagnat o panginginig, hindi normal na amoy na lumalabas mula sa ari, sakit sa tiyan o sikmura. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi kabilang ang:pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila o lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor o tagahatid ng pangangalagang pangkalusugan bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa iba pang mga kumakatawan ng Azole Antifungal tulad ng Clotrimazole, Fluconazole o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi at kung mayroon ka ng mga sumusunod na kondisyong medikal: diabetes, mga problema sa immune system tulad ng HIV-AID’s, madalas na impeksyon sa lebadura ng ari higit sa apat na beses bawat taon. Sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo kasama ang mga niresetang gamot, hindi niresta, at mga produktong herbal bago magpa-opera. Tanungin ang iyong doktor kung maaari kang magkaroon ng pakikipagtalik habang ginagamit ang produktong ito.

Maaaring magpahina ng mga produktong gawa sa goma tulad ng mga latex condom, diaphragms, cervical caps at humantong sa pagkabigo. Maaari itong magresulta sa pagbubuntis. Hindi ipinapayong gamitin ang mga produktong ito sa panahon ng gamutan at tatlong araw pagkatapos ng gamutan. Kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa iba pang mga paraan ng pangangalaga sa proteksyon o pagkontrol sa pagbubuntis tulad ng mga condom polyurethane sa panahong ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...